Hledaný výraz
Systémy pasívní požární ochrany

FireStop

Při projekci novostaveb a rekonstrukcí starších budov je nutné chtě nechtě zahrnout do návrhu protipožární ochranu. Abychom usnadnili práci zodpovědných projektantů, vyvinuli jsme sortiment výrobků, které slouží pasívní požární ochraně - zabránění nebo zpomalení šíření ohně, kouře a jednovatých splodin. Velkou mírou přispívají k ochraně zdraví a životů uživatelů stavby a ochraně majetku.
sc93-delivery-2