Konstrukce z trojúhelníkových rámů na ploché střechy

Střešní konstrukce s velkou plochou se vyznačují nízkou únosností a zákazu kotvení skrz střešní plášť zpravidla kvůli násypu nebo jiné vlastnosti. Ale takové plochy přímo vyzývají k umístění fotovoltaické elektrárny. Naštěstí máme v sortimentu kompletní nabídku k sestavení montované konstrukce, jejímž základem jsou předmontované trojúhelníkové rámy z hliníkové slitiny. Stabilitu systému zajišťuje zátěžový systém z betonových prvků, jehož součástí jsou i ochrany střešní hydroizolace před poškozením.

Předností konstrukcí z předmontovaných trojúhelníkových rámů je volitelná orientace panelů na výšku nebo na šířku, aby došlo k maximálnímu vytěžení plochy střechy a dopadajícího slunečního svitu. Rámy mají nastavitelný sklon od 10° do 35°. 

 

Přejít do on-line katalogu SolarSystem

Upevnění rámů k nosné střešní konstrukci

Pokud je povrch střechy málo únosný (má špatnou odolnost proti stlačení) a nelze proto použít zátěžový systém, aby nebyla ohrožena hydroizolační vrstva, kotví se trojúhelníkové rámy k nosné střešní konstrukci. Montáž je rychlejší a snadnější. Na druhou stranu je potřeba navrhnout kotvení konstrukce. Řešení tohoto problému podají naši specialisté na základě šetření na místě stavby, protože se zpravidla každý případ v malém detailu liší.

Nosná konstrukce se zátěžovým systémem

Pokud to skladba střešního pláště umožňuje, lze trojúhelníkové rámy upevnit na betonové prvky umístěné na plochu střechy. Ty zajišťují stabilitu systému. Kotvy k upevnění rámů betonovým zátěžím jsou pochopitelně součástí dodávky od jednoho výrobce - od fischera. Výhodou kombinace se zátěžovým systémem je rychlost práce.

 

Trvalá odolnost, dlouhá životnost

Prvky systému s trojúhelníkovými rámy jsou navržené a odzkoušené tak, aby odolávaly po dlouhou dobu nejen povětrnostním vlivům s korozivním účinkem, ale také aby bez nutných zásahů byla konstrukce stabilní a odolná proti účinkům zatížení větrem a sněhem.

Výhody

Použitelný s dlouhou řadou kotevních prvků ze sortimentu od jednoho výrobce
Rychlý postup práce díky předmontovaným rámům a přiloženému spojovacímu materiálu k upevnění navazujících prvků.
Dlouhotrvající odolnost proti korozivním účinkům počasí a prověřená mechanická stabilita.
Nastavitelný sklon rámů propůjčuje systému vysokou variabilitu.

Vyberte prvky systému pro svůj projekt

Trojúhelníkové rámy

Předmontované trojúhelníkové rámy z hliníkové slitiny s nastavitelným sklonem k sestavení montované konstrukce pro FV panely orientované na výšku nebo na šířku.

Úchyty FV panelů

Úchyty slouží k upevnění solárních panelů na nosníky Solar. Předmontované úchyty PM a předmontované univerzální úchyty PM U urychlují práci v obtížných podmínkách a při náročné manipulaci s těžkými a velkými solárními panely.

Návrhová pomůcka SolarPanel-Fix

SolarPanel-Fix je součástí programové sady FiXperience online, která je volně dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče. Její používání je ovšem možné až po bezplatné registraci uživatele.

Po zadání vstupních informací sám vypočítá zatížení větrem a sněhem podle Eurokódu 1 (EN 1991). Výstupem programu je kusovník se seznamem potřebného materiálu a statický výpočet.

 

Zjistit více

cd-cd44994c-28b8t