FIS EM Plus
Všestranná a nejvýkonnější chemická kotva do betonu.
FIS EM Plus

Výhody na první pohled

Životnost 100 let
ETA certifikát garantuje spolehlivý lepený spoj trvající celé století pro kotvení i dodatečně vlepovanou výztuž.
V betonu nejvýkonnější a s variabilní hloubkou vlepení
Dokonalé spojení s kotevního šroubu v tlačené i tažené zóně betonu s možností přizpůsobit kotevní hloubku skutečnému zatížení.
Všestranně použitelná
Epoxydovou pryskyřici lze aplikovat do otvorů po příklepovém i diamantovém vrtání, do vlhkého betonu i zaplavených otvorů, v seizmicky aktivních a poddolovaných oblastech i s požadavkem na požární odolnost.
Šíře certifikovaného příslušenství
Rozsah certifikovaného příslušenství pro kotvení a vlepování do betonu umožní použít FIS EM Plus v běžných i neobvyklých případech.

Spolehlivý lepený spoj pro největší dopravní projekt v Západní Evropě


Le Grand Paris (Velká Paříž) je ambiciózní stavební projekt, který si vytýčil za úkol spojit vnitřní oblast francouzského hlavního města s předměstími v každém směru. Do roku 2030 by se realizací tohoto projektu měla zdvojnásobit délka tratí pařížského metra a značně urychli veřejná doprava z přilehlých oblastí Paříže.
Při výstavbě 200 km nových tratí a 68 stanic našla naše epoxydová pryskyřice uplatnění při kotvení zdí i podlahových desek zejména díky garanci stoleté životnosti.


FIS EM Plus

Na věčné časy

ETA Certifikát garantuje životnost a nosnost lepeného spoje po 100 let pro kotvení i dodatečné vlepování výztuže. S takovou předpokládanou životností stavebního díla lze kotvení i navrhovat v programu C-FIX, resp. REBAR-FIX.

Tím to však nekončí. Nezávislý expert z IEA Stuttgart potvrdil, že kotvení s FIS EM Plus bude spolehlivě fungovat i za dlouhých 120 let od montáže, takže při realizaci náročných staveb, které mají sloužit po dlouhou dobu, není lepší volby.

Pravá pryskyřice pro silný lepený spoj

  • FIS EM Plus lze použít pro dodatečné vlepování prutů betonářské výztuže v průměru od 8 do 40 mm i při seizmickém zatížení a s garantovanou pevností lepeného spoje po dobu 100 let.    
  • Otvory po jádrovém vrtání není nutné upravovat zdrsňovacím přípravkem, což šetří čas i náklady.
  • Roxorová kotva FRA zakončená závitovým kolíkem z nerezové oceli dokáže nanejvýš využít únosnost betonu a přenést do konstrukce maximální možné tahové zatížení.
  • K práci s FIS EM Plus lze využít množství montážních pomůcek, které zajišťují pohodlnou a spolehlivou montáž nejen při kotvení, ale i při vlepování výztuže.

Funkční za všech podmínek

  • V souladu s Certifikátem lze s FIS EM Plus pracovat při teplotách ovzduší od -5 °C do +40 °C, takže prakticky po celý rok. 
  • Vlhký beton ani zaplavené otvory nepředstavují pro práci s FIS EM Plus žádnou překážku.
  • I ve výjimečných případech, jako je montáž pod vodou, najde FIS EM Plus uplatnění.

Triáda balení pro každou aplikaci

Epoxydová pryskyřice FIS EM Plus je dostupná ve třech typech balení:

  • FIS EM Plus 390 S je vhodná pro montáž kotev menšího průměru, vytlačuje se manuální pistolí (FIS DM S Pro nebo FIS AM) nebo akumulátorovou pistolí FIS DB S Pro
  • FIS EM Plus 585 S je ideální pro montáž významného počtu kotev (např. 100 a více) menšího průměru. K vytlačování lze použít manuální pistoli FIS DM S-L Pro nebo akumulátorovou pistoli FIS DB S-L Pro.
  • FIS EM Plus 1500 S je velkoobjemová kartuše, kterou lze vytlačovat pouze pistolí na pohon stlačeným vzduchem FIS DP S-XL. Kombinace je ideální pro dodatečné vlepování betonářské výztuže a pro vlepování většího počtu kotev velkého průměru. Nezbytnou pomůckou je kompresor s tlakem min. 6 barů.

Bezpečný návrh nemůže být snazší

Návrhový program FIXPERIENCE je určený statikům, projektantům a přípravářům. Představuje neocenitelný nástroj pro všechny subjekty zúčastněné při realizaci stavebního projektu. Program FIXPERIENCE tvoří několik modulů. Všechny lze po registraci a aktivaci programu využívat zdarma.

Z každého modulu lze pořídit tiskový výstup ve formátu PDF, který může sloužit jako příloha stavební dokumentace. Výstup je dokladem, že použití navrženého výrobku bude za uvedených podmínek bezpečné, a představuje záruku společnosti fischer.

 

Zjistit víc o FIXPERIENCE

Použití

Spřahování betonových konstrukcí

Dodatečné vlepování výztuže

Vhodná do otvorů po jádrovém vrtání

Kotvení protihlukových stěn

Kolejnice pojezdových jeřábů

Montáž v seizmicky aktivních oblastech

Montáže pod vodou

Kotvení v těžkém průmyslu

cd-55d6ddcb4c-xlxdf