C-FIX online
Plnohodnotný, aktuální, přístupný odkudkoliv.

Na kterémkoliv počítači s přístupem k internetu se pomocí svého hesla přihlásíte do FiXperience online a můžete navrhnout upevnění do betonu pomocí lepených nebo ocelových kotev podle EN 1992-4 a EOTA TR 054, popřípadě upevnění do zdiva pomocí chemických injektážních malt. Návrh kotvení v betonu probíhá buď s předpokladem tuhé kotevní desky, která zajistí lineární rozložení sil, nebo s ohledem na reálné podmínky tuhosti při aplikaci tzv. pružinového modelu.

Registrace


Výhody C-FIX online

Návrh na 100 let
V C-FIX online lze navrhnout kotvení s předpokládanou životností stavby 100 let - v souladu s certifikátem.
116 typů cihelných bloků
při navrhování kotev do zděných konstrukcí
34 typů profilů
v různých rozměrech
Stále aktuální
Pracujete v prostředí, ve kterém jsou zohledněny návrhové metody v aktuálním znění.
Bezpečný
Automatické ukládání vás ochrání před ztrátou práce.
Nezávislost
K práci v C-FIX online můžete použít jakýkoli počítač připojený k internetu.

Pružinový model v C-FIX online

Lineární pružinový model kombinovaný s metodou konečných prvků umožňuje u skupinového kotvení určit reálné zatížení jednotlivých kotev. Díky tomu lze porovnat síly v kotvách při uvažování jejich lineárního rozložení se skutečnými silami.

Pro splnění požadavků (předpoklad tuhé kotevní desky) lze kotvení optimalizovat pomocí následujících parametrů:

 
  • Zvětšení tloušťky kotevní desky
  • Volba profilu vyššího průřezu
  • Umístění výztuh
  • Optimalizace rozložení zatížení volbou jiného typu kotvy
  • Změnit rozteče
     

Přejít k C-FIX online


Váš čas je nenahraditelný

Metoda konečných prvků vám umožní návrh dostatečně tuhé kotevní desky. Už nemusíte přeskakovat z jednoho programu do druhého a donekonečna opravovat rozměry kotevní desky, což představuje opravodou úsporu času!

Výhody návrhu metodou konečných prvků:

Návrhový program vypočítá skutečné reakce v kotvách
Snadná optimalizace kotvení
V programu lze zadat a zohlednit při návrhu více zatěžovacích stavů
Při výpočtu se uvažuje spolupůsobení profilu s výztuhami
Návrh MKP lze použít k prověření stávajícího kotvení
Lze ověřit tuhost kotevní desky
Realistické zobrazení deformací
Modul pro výpočet dostatečně tuhé kotevní desky je založen na skutečných reakcích v kotvách

Zobrazení

Standardní pohledZobrazení deformací

Zobrazení napětí

sc10-cd-2