FiXperinece pro PC
Modulární program k instalaci na PC s mnoha funkcemi

FiXperience pro PC

FIXperience pro PC je modulární program určený k instalaci na Váš počítač. Po stažení plného instalačního balíčku lze program nahrát na jakýkoliv počítač. Po instalaci je ovšem nutné provést aktualizaci programu a za tím účelem musí být počítač připojený k internetu.

Po spuštění FiXperience se objeví úvodní panel, ze které může spustit následující moduly pro návrh různých aplikací ve stavebnictví.

Verze pro instalaci na PC

C-FIX

Program je určen k navrhování kotvení ocelovými a chemickými kotvami do betonu a navržení kotvení injektážními systémy do zdiva.

Přejít k C-FIX

FACADE-FIX

Pomůcka k návrhu kotvení odvětraných fasád s nosným dřevěným roštem.

Přejít k programu FACADE-FIX


INSTALL FIX

Kalkulační program pro technická zařízení budov.

 

Přejít k INSTALL-FIX


RAIL-FIX

Pomůcka pro navrhování kotvení zábradlí v interiéru i exteriéru.

Přejít k programu RAIL-FIX


REBAR-FIX

Software k navrhování dodatečně vlepované betonářské výztuže.
 

Přejít k programu REBAR-FIX


WOODFIX

Rychlá odpověď na otázku, jaký vrut fischer Power-Fast a Power-Full použít ve vaší aplikaci.

 

Přejít k programu WOOD-FIX


MORTAR-FIX

Utilita, kterou se dá přesně vypočítat spotřeba chemické malty v betonu.

C-FIX offline

Výhody:

 • Snadné a intuitivní ovládání.
 • Ve vícenásobném návrhu přehledně vidíte využití kapacity každé kotvy.
 • Navrhnout lze všechny standardní válcované a duté profily.
 • Výsledek návrhu je prezentován v přehledném tiskovém výstupu.
 • Program provádí výpočet na základě aktuálních znění návrhových norem.
 • U chemických systémů program umí optimalizovat kotevní hloubku podle zatížení.
   

Přejít ke stažení

RAIL-FIX

Pomůcka pro navrhování kotvení zábradlí v interiéru i exteriéru.

 

Výhody:

 • Ve statické analýze zábradlí lze posoudit madlo, sloupky i sváry podle EN 1993-1.
 • Součástí statické analýzy je nejen vlastní váha a užitné zatížení, ale také oba účinky zatížení větrem v charakteristických hodnotách.
   

Přejít ke stažení

REBAR-FIX 

Pomůcka k navrhování dodatečně vlepované betonářské výztuže.

 

Výhody:

 • Součástí návrhu je posouzení požární bezpečnosti podle EN 1992-2.
 • Statická analýza se provádí v souladu EN 1992-1. 

Přejít ke stažení

INSTALL-FIX 

Pomocný software pro přípravu upevnění rozvodů TZB.

 

Výhody:

 • Při návrhu uložení lze využít celkem 11 různých typů pomocných konstrukcí - konzoly, rámy, lišty.
 • Návrh lze provést v systému pro lehké a středně těžké zatížení.
 • Na konci návrhu lze pořídit soupis potřebného materiálu.
   

Přejít ke stažení

WOOD-FIX

Modul odpoví na otázku, který vrut použít a jak. 

 

Výhody: 

 • Upevnění nadkrokevní izolace pro tři tvary střech.
 • Ruční zadání účinků větru a automatický výpočet okrajových zón.
 • Statická analýza a návrh vrutového spoje pro deset různých konstrukčních detailů.

Přejít ke stažení

FACADE-FIX

Pomůcka k návrhu kotvení odvětraných fasád s nosným dřevěným roštem.

 

Výhody:

 • Svobodný výběr typu a tvaru nosného roštu.
 • Standardní obkladové materiály lze zvolit ve výchozí nabídce. Jiné lze definovat jejich vlastnostmi. 
 • Účinek sání a tlaku větru v zónách objektu a s použitím ručně zadaných hodnot.
   

Přejít ke stažení

Centrum stažení a systémové požadavky

Náš program průběžně upravujeme, aby byl pro naše zákazníky a partnery co největším přínosem. Implementovali jsme do něj jen Microsoft.net framework 4.6, aby během stahování a aktualizace pracoval rychleji a při používání měl vyšší výkon.

Stáhnout

Samostatná instalace / Offline balíček (verze CD)

Tato verze obsahuje kompletní inslaci z CD disku. Instalace obsahuje vždy poslední verzi FIXPERIENCE s aktuálními upravami a aktualizacemi. Doporučujeme tuto verzi instalovat na počítače, které nejsou součástí sítě a které nejsou připojeny k internetu. 

Stáhnout offline balíček


Balíček MSI Network pro administrátory (síťová verze programu)

Tato verze instalátoru je určena pro správce sítě, kdy se program spouští ze sítě nebo při práci na terminálech. 

Stáhnout balíček MSI-Network

Online Installer (individual position version)

Nová verze web instalátoru programu FIXPERIENCE. Velikost pouhých 14 MB. Během instalace program stáhne ostatní potřebné soubory z fischer serveru. Budete-li instalovat offline verzi CAD modulu, velikost stažení je asi 540 MB. Pokud Vám pro práci postačuje online verze CAD modulu, doporučujeme zvolit raději tuto volbu. Tato verze instalátoru je doporučená pro samostatná PC s permanentním připojením k internetu. 

Stáhnout online instalátor


Systémové požadavky

RAM: Min. 2048MB (2GB)
Operační systém: Windows Vista® (Service Pack 2) Windows® 7 (Service Pack 1) Windows® 8 Windows® 10
Poznámky: Podle vaší systémové konfigurace a operačního systému se můžou požadavky programu mírně změnit.

Pro uživatele Windows® XP:  Společnost Microsoft zastavila pro systém Windows® XP podporu v dubnu 2014. Další aktualizace se již nezveřejňují. Proto ani skupina podniků fischer pro tento operační systém již podporu dále neposkytuje.

Otázky a požadavky konzultací směřujte na naše techniky

FiXperience poradenství

Ing. Adam Veselý
sc10-cd-1