Technické poradenství

Naše dlouholeté zkušenosti jsou základem vašeho spolehlivého návrhu.

Technické poradenství
Technické poradenství

Ing. Adam Veselý

Technické poradenství

Ing. Pavel Andrle

Zavedená značka a zvučné jméno mezi specialisty

  • Naše podpora architektům, statikům a inženýrům šetří čas a náklady ve všech fázích realizace projektu.
  • V ideálním případě se začátek spolupráce datuje do okamžiku výběru vhodného kotevního prvku, při jeho statickém návrhu a přípravě maket kotevních detailů.
  • Specialisty, kteří jsou našimi partnery, průběžně informujeme o novinkách a zajímavostech prostřednictvím sociálních médií, našich internetových stránek a newsletteru.
  • Osvědčený návrhový program FIXPERIENCE je jedním z nejdůležitějších nástrojů při spolupráci s přípraváři staveb.

Naši specialisté v akci

  • Součástí technické podpory je i konzultace na místě stavby. Naší nejlepší radou v každém případě je přistupovat k řešení problému profesionálně. Zkoušky únosnosti kotevních prvků prokáží jejich skutečnou kapacitu, obzvláště v případě netradičních a problematických stavebních materiálů.
  • Spolupráce s našimi obchodními partnery a specialisty v oboru vede naše myšlenky nejen při zdokonalování našich výrobků, ale také při zvyšování efektivity našich výrobních procesů.


Řešení otázek upevnění s pomocí expertů firmy fischer

  • Pro poradenství na telefonu platí totéž: kladením otázek a odpovědí se společně s našimi specialisty inženýry a techniky doberete optimálního řešení vašeho detailu kotvení. Odbornost a výhodné řešení je výsledkem dlouhodobě čerpaných zkušeností a poznatků ve světě upevňování.n.
  • Naši nejen obchodní partneři spoléhají na naše telefonické poradenství a naše poznatky o stavebních materiálech, zatížení, návrhu kotev, na informace, které jim přiblíží detaily schválení, postupu montáže a mnoha dalších aspektů našich výrobků a jejich použití.
  • Realizace velkých stavebních projektů vyžadují know-how, které máme. Stačí vytočit naši linku a náš zkušený fischer expert se stane spolehlivou, nedílnou a pevnou součástí realizačního týmu na místě stavby.
cd-558b44897d-6wx6f