Partneři

Úzkou spolupráci jsme navázali s:

ADMD - Asociace dodavatelů montovaných domů je nezisková organizace sdružující společnosti z oblasti dřevostaveb - realizační firmy, dodavatele materiálů a produktů pro stavbu.

Cílem ADMD je prosazovat kvalitní dřevostavby na našem trhu.  Kvalitu u svých členů ADMD prověřuje pomocí certifikace Dokument národní kvality, který díky svému komplexnímu zpracování zajišťuje kvalitní technické provedení stavby, jelikož klade přísnější požadavky na výrobce, resp. montáž staveb, než certifikace zákonná a jako jediná certifikace prověřuje nejen návrh stavby ale i její realizaci.

Ověřování dodržování požadavků provádí navíc nezávislý certifikační orgán - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

 

 


fe80::301e:362c:f52e:7ce6%5