Nové speciální vrtáky od fischera

Odpověď na zvláštní požadavky běžných aplikací

Kotvení mechanickými kotvami vyžaduje přesný průměr otvoru. V certifikátech kotevních systémů jsou uvedeny požadavky, které by vrtáky měly splňovat, aby bylo kotvení provedeno v souladu se Schválením. Tři nové typy vrtáků od fischera splňují zajímavé a netradiční požadavky běžných aplikací: dutý vrták fischer FHD s limitně nízkou emisí prachových částic, příklepový vrták SDS Plus Quattric II pro bezpečné a jisté vrtání v železobetonu a SDS Pointer-M určený k vrtání do zdiva z děrovaných cihel. Všechny tři typy vrtáku jsou opatřeny vrtací korunkou z tvrdokovu, která kvalitou a rozměry plně odpovídá požadavkům PGM.


fischer vrták FHD dutý vrták do betonu a železobetonu
Dutý vrták: Bezpečné kotvení a rychlé vrtání bez prachu a kašle.
Na jednu stranu je známo, že chemické i mechanické kotvy mají šanci bezpečně dosáhnout své garantované únosnosti za předpokladu, že se z otvoru odstraní co nejvíc prachu od vrtání. Na druhou stranu je nutné chránit zdraví montéra, aby zbytečně prachové částice nevdechoval ani při vrtání, ani při čištění otvoru. Dutý příklepový vrták od fischera FHD zvládne oboje najednou a na jedničku. Prach je odsáván hned při vrtání otvory ve špičce těla vrtáku a dutým tělem je odváděn pomocí průmyslového vysavače. Systém má jen výhody: takřka nulová prašnost, vrtání je rychlejší, protože se vrták nedusí, a má i delší životnost, protože se tělo ani vrtací korunka o prach neobrušují. Kotevní práce jsou rychlejší, protože v souladu s certifikátem není nutné otvor čistit, a nesmíme opomenout přínos pro montéra, který netrpí vdechováním betonového či cihelného prachu. Dutý vrták předchází poruchám kotvení vinou špatného čištění.

Kromě všech těchto nesporných výhod je vrták navíc na korunce vybaven značkou indikující nadlimitní opotřebení. Korunka ze slinutého karbidu má samocentrovací hrot. Vrtáky jsou dostupné ve vybraných průměrech (12 - 35 mm) pracovních délek 200 - 650 mm. Stopka vrtáku je vhodná pro vrtací kladiva s upínáním SDS Plus nebo SDS Max. Do hubice patří standardní průmyslový vysavač třídy prachové odolnosti M.

 

Duté vrtáky jsou odpovědí na legislativní předpisy, které se šíří v zemích západní Evropy a které si daly za cíl snížit úroveň znečištění na staveništi a tím pádem snížit výskyt onemocnění a postižení dýchacích cest stavebních dělníků. Duté vrtáky jsou hudbou budoucnosti, jejíž noty se píší už dnes.

 

Přejít do online katalogu

Dutý vrták do betonu fischer FHD
Vrtání bez prachu a nečistot: vrták fischer FHD odsává prachz otvoru ihned po jeho odvrtání a pomáhá čistotě staveniště a zdraví montéra.
Čtyřbřitý vrták SDS Plus fischer Quattric II
Řešení pro železobeton: vrták fischer SDS Plus Quattric II se prokouše výztuží a vyvrtá rovný a přesný otvor, ideální pro chemickou i mechanickou kotvu.

fischer vrták SDS Plus Quattric II je nástupcem vrtáku Quattric, oproti němuž má vyšší odolnost při vrtání do betonu a železobetonu. Čtyřbřitá vrtací korunka a nový tvar šroubovice jsou cestou k vyšší životnosti vrtáku a rychlejšímu vrtání. Okraje vrtací korunky jsou zkosené tak, aby nedošlo k jeho zablokování při kontaktu s výztuží nebo s kritickým kamenivem.

 

Korunka vrtáku je rovněž opatřena značkou nadměrného opotřebení, po jehož překročení už by se vrták neměl používat k vrtání otvorů pro kotvy. Kromě betonu a železobetonu je Quattric II vhodný k vrtání do přírodního kamene a zdiva z plných pálených či vápenopískových cihel. Vrták je dostupný v průměrech od 5 do 32 mm a v pracovních délkách od 50 do 950 mm.


Již dřív jsme našim zákazníkům z řad zateplovacích firem představili speciální vrták pro děrované zdivo s upravenou stopkou do vrtaček s upínáním SDS Plus. Nyní je vrták do zdiva fischer Pointer-M kromě průměru 8 mm dostupný v celé řadě od 6 do 22 mm v pracovních délkách od 100 do 350 mm. Vrták je určen pro vrtání přesných otvorů do děrovaného a dutého zdiva z pálených a vápenopískových cihel nebo do stropních cihel typu Miako. Běžný příklep vrtaček SDS Plus totiž při vrtání rozbije strukturu křehkých přepážek a výsledný otvor není ke kotvení vhodný.

 

Stopka vrtáku Pointer-M má zkrácenou drážku, takže síla příklepu je omezena na minimum a tím i riziko naprosté destrukce vnitřní struktury střepu. Kotvy a hmoždinky lze při použití vrtáku Pointer-M namontovat bez obtíží (neprotáčí se, nevypadávají) a se zárukou garantované únosnosti. Vrtací korunka ze slinutého karbidu je broušená tak, aby účinně a přesně vrtala do různých typů cihel.

 

Přejít do nabídky vrtáků

 

Vrtáky poptávejte u svého prodejce nebo si najděte nejbližší obchodní zastoupení značky fischer pomocí funkce

Najít prodejce

 

 

 

 


Vrták do dutých cihel fischer Pointer-M
Jemný silák: vrták fischer Pointer-M vyvrtá rychle otvor dokřehkého děrovaného zdiva, aniž zničí jeho vnitřní strukturu.
sc93-delivery-1