Brennerském tunelu

V podzemním koridoru se upevňuje bezpečně s kotvami fischer

Umožnit lidem rychlejší přepravu, přesunout nákladní dopravu ze silnic na železnici a snížit emise – to jsou hlavní cíle Brennerského železničního tunelu. Povede z rakouského Innsbrucku do Franzensfeste v Itálii a překoná tak vzdálenost 55 km. Soupravy budou během cesty také využívat již existující železniční podzemní obchvat v Innsbrucku. Když připočteme délku této tratě, dostaneme sumu 64 km, čímž se bude jednat o nejdelší podzemní železniční spojení na světě.

Na rozdíl od staré, povrchové železnice, která se vyznačuje mnohými úseky stoupání a klesání, je nová podzemní dráha plochá jako baterka, takže vlak pojme nejen více pasažérů a zboží, ale taky je rychleji přepraví.

Projekci a realizaci stavby navrhl a řídí TEN (Trans-European Networks) – orgán pro dopravu, energii a telekomunikace a součástí optimalizované dopravní sítě je osa Sever – jih včetně Brennerského tunelu. Koridor spojuje důležitá průmyslová centra podél spojnice mezi přístavy ve Skandinávii a Středozemním mořem a bude významným prvkem pro evropskou ekonomiku.

Jádro stavby století tvoří dva tubusy o průměru 8,1 m, které běží rovnoběžně vedle sebe ve vzdálenosti 70 m. Jeden tubus znamená jedny koleje pro jeden směr jízdy, ale oba jsou svázány každých 333 metrů nouzovými únikovými chodbami. To není všechno. Stavitelé při realizaci razili celou řadu dalších pomocných, servisních, průzkumných a záchranných tunelů a chodeb. Podél celé trasy vedou na povrch čtyři vyústění a další připravené přípojné tunely slibují budoucnosti větvení hlavního koridoru. Profesor Konrad Bergmeister, předseda veřejné společnosti BBT SE, dodává: „Celková délka hlavních, vedlejších, nouzových a servisních tunelů činí 230 km, což je absolutní světový rekord.“

Při stavbě byla použita celá řada kotev fischer pro těžká zatížení. Obchodními partnery fischera na právě realizovaném úseku Tulfes-Pfons je konsorcium společností Strabag a Salini Impregilo. Dalším příkladem je již dokončený úsek stavby Wolf, za který byla zodpovědná společnost Swietelsky/Swietelsky Tunnelbau. I ona se přesvědčila o bezvadném servisu technického oddělení fischer. Oba zmiňované úseky jsou na rakouském území.

„fischerova řešení vyhrála výběrová řízení investorů, protože nejlépe vyhovovala podmínkám návrhu, a přitom byla hospodárná, měla dlouhou životnost, vysokou kvalitu a snadno se aplikovala. Tyto argumenty byly v náročných podmínkách stavby Brennerského tunelu rozhodující,“ jak dodal Manfred Rabl, technický poradce fischer Austria. Pruty betonářské výztuže, vodící lišty, prvky bednění, držáky kolejnic a mnoho dalších elementů bylo upevněno kotevními systémy fischer, mimo jinými byla hojně používaná chemická injektážní malta fischer FIS SB. Vyznačuje se rychlým vytvrzováním, umožňuje variabilitu kotevní hloubky a zkrácení doby montáže, ke které nevyžaduje speciální nářadí. Důležitá byla i vysoká únosnost v tlačené zóně betonu. Mimo jiné byla použita při konstrukci spojovacích únikových tunelů k dodatečnému vlepování betonářské výztuže či k ukotvení různých kotevních tyčí, např. při upevňování dopravníkového pásu.

Při realizaci dočasného upevnění našel své uplatnění šroub do betonu fischer FBS II ULTRACUT. Nedostižně snadno se používají, jsou flexibilní díky své trojité kotevní hloubce a dají se používat víckrát za sebou do okamžiku nadměrného opotřebení. K dočasnému upevnění se též použily natloukací kotvy FNA II.

Kotevní systémy fischer se svou snadnou a spolehlivou montáží uspořily při stavbě Brennerského tunelu čas i náklady. Projekt výstavby Brennerského tunelu posunuly rychleji kupředu a zvýšily jeho bezpečnost.
 
fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8