Rozpěrná hmoždinka S

Nylonové hmoždinky se snadnou montáží se dvojnásobným rozepřením

10.209.131.18