Upevňování do izolace

Délka kotvy

Stavební materiál

Upevnění přímo do izolační vrstvy bez tepelných mostů

Venkovní osvětlení, listovní schránky, domovní čísla či pohybová čidla se často montují na vnější obálku budovy až po jejím zateplení. fischer pro tyto případy vyvinul speciální a hospodárné řešení - hmoždinku do izolantu, která nenarušuje celistvost izolační vrstvy a nevytváří tepelné mosty.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8