Mechanická obkladová kotva VBS

Bezpečná a profesionální renovace lícového zdiva

Korozivně agresivní ovzduší v urbanistických centrech a průmyslových aglomeracích vede k rychlejší degradaci kotev použitých ke spojení nosné konstrukce a pohledových fasádních vrstev jako jsou např. moniérky nebo lícové zdivo. fischer stěnová spona představuje rychlé, snadné a trvalé řešení zpevnění vícevrstvých konstrukcí obvodových stěn. fischer stěnové spony VBS-M a VBS 8 umožňují nenápadné, avšak bezpečné ukotvení vnějších fasádních vrstev k nosné části obvodové konstrukce.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8