Zdrsňovací sekáč

Zdrsňovací sekáč pro přípravu betonového povrchu před dodatečným vlepováním výztuže

Při dodatečném vlepování betonářské výztuže je nutné držet se přesně montážního návodu. Dokonalý přenos smykového napětí z nového na původní beton a naopak je zaručený pouze správnou přípravou styčné plochy stávací betonové konstrukce. Povrch se rychle a efektivně připraví zdrsňovacím sekáčem se stopkou SDS Max, díky níž lze nástroj snadno a rychle upevnit do bouracího kladiva.

Popis

Výhody
  • Pomocí zdrsňovacího sekáče se připravuje styčná plocha betonové konstrukce před dodatečným vlepením výztuže. Díky SDS stopce se rychle upevňuje do elektronářadí.

Dostupné varianty výrobku

Aplikace a povolení

Aplikace
  • Dodatečně vlepovaná betonářská výztuž
Stavební materiály
  • Beton
* Podrobější informace o stavebních materiálech jsou k dispozici v registračních dokumentech.

Návod k montáži

Princip funkce / montáž
  • Po upnutí zdrsňovacího sekáče do bouracího kladiva se používá kolmo na povrch betonu, který má být připraven k nabetonávce.
fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5