Product group image
Application picture
Application picture
1   1

Roxorová kotva FRA.

Systém schválený pro dodatečné vlepování betonářské výztuže

fischer roxorová kotva FRA je materiálově kombinovaný kotevní prvek z prutu betonářské výztuže a závitové části z nerezové oceli, které jsou spojeny třecím svárem. Vysoká únosnost betonu umožňuje vnést do něj obrovské tahové zatížení. FRA je schválená pro dodatečné vlepení do betonové konstrukce. Na základě certifikátu se kombinuje s injektážními chemickými maltami FIS SB, FIS EM Plus anebo FIS V. Maltu FIS SB lze navíc podle certifikátu aplikovat do otvorů po jádrové vrtačce.

Popis

Výhody
 • FRA se svým nerezovým závitovým zakončením maximálně využívá kapacitu betonové konstrukce, tzn. že dokáže přenést do kotevního podkladu opravdu vysoká zatížení.
 • Podle konkrétních požadavků aplikace lze FRA kombinovat s několika chemickými maltami: FIS SB, FIS EM Plus anebo FIS V.
 • Při kombinaci s chemickou injektážní maltou FIS EM Plus lze otvory pro vlepení výztuže vrtat jádrovou vrtačkou.
 • Extrémní délka kotvy dokáže přenést do betonu mimořádně vysoká zatížení.

Dostupné varianty výrobku

Aplikace a povolení

Aplikace
 • Dodatečně vlepovaná výztuž, např. při napojování nových betonových konstrukcí, přípojného armování, opravování prasklin apod.
 • Roxorová kotva FRA
Stavební materiály
Schváleno pro:
 • Beton C20/25 až C50/60, tažená i tlačená zóna
* Podrobější informace o stavebních materiálech jsou k dispozici v registračních dokumentech.document.

Povolení

 • ETA-08/0266, ETAG 001-5
 • ETA-09/0089 - Bewehrungsanschluss
 • ETA-15/0539, ETAG 001-5
 • DoP No. 0012
 • DoP No. 0021
 • DoP No. 0027
 • DoP No. 0079
 • DoP No. 0088
 • DoP No. 0756-CPD-0303
 • DoP No. 0756-CPD-0324
Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných dokumentech

Návod k montáži

Princip funkce
 • Kotvení je stejné, jako u zabetonovaných armovacích tyčí podle norem Eurocode 2 a DIN 1045-1.
 • Pomocí patřičného vytlačovacího nástroje se malta nainjektuje bez vzduchových bublin do vyvrtaného otvoru. Vytvarováním se přitom v otvoru vytvoří přetlak, který injektážní přípravek včetně prodlužovací hadice automaticky vytlačí z otvoru.
 • Malta celoplošně přilepí roxor ke stěně otvoru.
 • Pro autorizovanou realizaci je v Německu nutné osvědčení. Akademie fischer nabízí příslušná školení.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Soubory ke stažení

Další dokumenty

Schválení

Název Typ Vytvořeno Platí do
Evropské technické posouzení (PDF, 4 MB) European Technical Assessment for Rebar connection with fischer injection mortar FIS V or FIS VS ETA-08/0266, ETAG 001-5 24.08.2015
Evropské technické posouzení (PDF, 4 MB) European Technical Assessment Rebar connection with fischer injection mortar FIS EM ETA-09/0089 - Bewehrungsanschluss 09.12.2015
Evropské technické posouzení (PDF, 3 MB) European Technical Assessment Rebar connection with fischer FIS VL ETA-15/0539, ETAG 001-5 27.08.2015
POV - Prohlášení o vlastnostech (PDF, 2 MB) Declaration of Performance fischer Epoxy resin FIS EM for concrete, according European Technical Assessment ETA-10/0012 DoP No. 0012 12.03.2015
POV - Prohlášení o vlastnostech (PDF, 3 MB) DoP No. 0021 17.12.2015
POV - Prohlášení o vlastnostech (PDF, 6 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V (rebar connection) DoP No. 0027 01.09.2015
POV - Prohlášení o vlastnostech (PDF, 7 MB) DoP No. 0079 22.02.2016
POV - Prohlášení o vlastnostech (PDF, 7 MB) DoP No. 0088
POV - Prohlášení o vlastnostech (PDF, 1 MB) Declaration of Performance fischer Injection resin FIS V (rebar connection) DoP No. 0756-CPD-0303 05.06.2013
POV - Prohlášení o vlastnostech (PDF, 1 MB) Declaration of Performance fischer Injection mortar FIS EM DoP No. 0756-CPD-0324 12.06.2013

Příslušenství a související kategorie

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8