Pomůcka pro přesné vrtání.

Aby byla zajištěna správná montáž a plná únosnost dodatečně vlepované výztuže, je nutné otvor pro injektáž přesně umístit a vyvrtat. K tomu slouží pomůcka pro přesné vrtání. Je nezbytná pro montáž v souladu se schválením. S její pomocí lze otvor vyvrtat bez komplikací blízko k okraji betonové konstrukce nebo v přesné vzdálenosti od prutu existující výztuže. Pomůcka se upevňuje k betonu hmoždinkou, otočná vodící tyč slouží k optické kontrole rovnoběžného vrtání.

Popis

Výhody
  • Pomůcka pro přesné vrtání značně usnadňuje vrtání otvorů a pro dodatečné vlepení výztuže umísťované blízko k povrhcu betonu obzvlášť. Při jejím použití lze zmenšit tloušťku krycí vrstvy výztuže.

Dostupné varianty výrobku

Aplikace a povolení

Aplikace
  • Dodatečně vlepovaná betonářská výztuž
Stavební materiály
  • Beton
* Podrobější informace o stavebních materiálech jsou k dispozici v registračních dokumentech.document.

Návod k montáži

Princip funkce / montáž
  • Upevněte vrtací pomůcku na požadované místo pomocí hmoždinky.
  • Nastavte základovou desku tak, aby byla vodící tyč rovnoběžná s povrchem betonové konstrukce.
  • Zarovnejte otočnou tyč tak, aby byla právě vedle značky pro vrtání a mohla tak sloužit jako optické vodítko správného směru vrtání.
fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9