Kotvení roxoru

Instalace / vlastnosti

Velikost závitu

Stavební materiál

Certifikační značka / schválení

Profesionální vlepování betonářské výztuže

Vlepování výztuže představuje hospodárné a efektivní řešení při provádění zpevňování, renovaci nebo strukturální změn betonových konstrukcí za účelem zvýšení jejich únosnosti. V našem sortimentu najdete několik certifkovaných systémů pro dodatečné vlepování betonářské výztuže. Za účelem provádění montáže v souladu s certifikátem nabízíme jednak řadu pomůcek a příslušenství a jednak školení, bez kterého se certifikovaná montáž příslušných výrobků neobejde.

Dostupné varianty výrobku

Zobrazit
10.209.131.17