Šroub do betonu.

Průměr vrtáku

[mm]

Materiál

Užitná délka

[mm]

Certifikační značka / schválení

Vysoce výkonný šroub do betonu pro nejsnazší montáž

Šroub do betonu v sobě kombinuje maximální únosnost a rychlou montáž. Provedení v zinkované i korozivzdorné oceli jsou schválená pro aplikace v tlačeném i taženém betonu, ve vnitřním i vnějším prostředí a v seizmicky aktivních oblastech. Upevnění šroubem je ideální řešení pro dočasná kotvení stavebního vybavení, protože se velmi snadno demontuje. Ocelové prvky i součásti tesařských konstrukcí lze snadno a spolehlivě upevnit trvale. Evropské technické schválení s požární odolností R 120 zajišťuje ještě vyšší úroveň bezpečnosti.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8