Pevný bod

Úroveň zatížení

Rozsah upínání

[mm]

Pevný bod s odhlučněním nebo bez něj pro uložení nebo zavěšení potrubí podléhajícího tepelné roztažnosti

Pevné body se zvukovou izolací nebo bez ní se používají k upevnění potrubí, které vlivem velkých teplotních změn podléhají délkové roztažnosti, např. horkovodního nebo chladírenského potrubí. S jejich pomocí lze posuny potrubí nasměrovat požadovaným směrem. Pevné body jsou buď předmontované nebo mají modulární charakter a využívají je podle zatížení. Vyrobené z galvanicky pozinkované oceli jsou vhodné do vnitřního prostředí.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9