Talíř na izolační materiál

Talířek pro kombinaci s fischer natloukacími a rámovými hmoždinkami a s vruty do dřeva

K talířovým hmoždinkám pro ETICS nabízíme roznášecí talířky, abychom zajistili trvalé, bezpečné a správné upevnění všech typů izolačních materiálů na jakýkoliv kotevní podklad. Spolupůsobení talířku a hmoždinky zaručuje optimální upevnění měkkých izolačních materiálů.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8