fischer ULTRACUT FBS II

Vysoce výkonný šroub do betonu s nejsnazší montáží

Výhody na první pohled

 • Tři různé kotevní hloubky pro každý průměr šroubu.
 • Kotvení bez čištění vyvrtaného otvoru:
    - při montáži do stropu a podlahy do otvorů vrtaných jádrovým i příklepovým vrtákem;

    - při vrtání dutým vrtákem s odsáváním.
 • Kotvení tvarovým spojem bez vnášení napětí do stavebního materiálu s nejmenšími přípustnými vzdálenostmi k okraji a osovými vzdálenostmi
 • Certifikát ETA umožňuje jednotlivé kotvení v tažené zóně betonu
 • fischer šroub do betonu ULTRACUT FBS II lze v souladu s certifikátem až dvakrát uvolnit a opět utáhnout za účelem přesného vyrovnání prvků spojitých ocelových konstrukcí, např. zábradlí.

Do katalogu produktu online

 

Výkonný, galvanicky zinkovaný

 1. Speciální tvar samořezných zubů zaručuje:
    - Rychlé a hluboké zaříznutí šroubu do betonu
    - Bezpečné opakované použití šroubu do okamžiku jeho přílišného opotřebení
 2. Tvar závitu a průměr jádra šroubu jsou základem pro vysokou únosnost v betonu
 3. Ozubení pod hlavou šroubu je zárukou jeho nechtěného povolení
 4. Různé tvary hlavy umožňují použití šroubu pro širokou škálu aplikací

 

Výtečný a opakovaně použitelný prostředek pro dočasné upevnění vybavení staveniště

FBS II Ø 8-14 jsou certifikované (ETA) pro opakované použití (např. pro upevnění bednění). Před opětovným použitím je nutné zjistit opotřebení šroubu kontrolní šablonou.

Dokud se šroub neprotáhne kontrolní šablonou, je možné ho opět použít.

 

Tři kotevní hloubky

Příklad použití: FBS II 10x100 45/35/15 US

Únosnost šroubu v tahu v závislosti na hloubce jeho zašroubování

= malá hloubka zašroubování a nižší únosnost 4,29 kN znamená 45 mm užitné délky

= střední hloubka zašroubování a střední únosnost 5,71 kN znamená 35 mm užitné délky

= nejvyšší hloubka zašroubování a maximální únosnost 9,61 kN při 15 mm užitné délky

 

Výkonný a optimální pro venkovní použití a mokré místnosti

 • Speciálně kalená červená špička zaručuje výrazně rychlejší a bezpečnější instalaci.
 • Betonový šroub z nerezové oceli zajišťuje vysokou ochranu proti korozi a umožňuje aplikaci v mokrých místnostech a venku.
 • Schválení ETA se týká aplikací v prasklém betonu a seismických výkonnostních kategorií C1 a C2.
 • Betonový šroub ULTRACUT FBS II A4 nabízí možnost použití ve zdiva (pevný stavební materiál).

Aplikace ULTRACUT FBS II z galvanicky zinkované oceli

Kovové konstrukce - zábradlí zábradlí
Kovové konstrukce - konzoly / základní desky
Konstrukce dřeva - prahová ukotvení
Konstrukce dřeva - kotvení
úhlopříčka podpora
Stavba staveniště v tunelu
Potrubní trasy
Kabelové žlaby

Aplikace ULTRACUT FBS II z nerezové oceli A4

Konzoly / základní desky
Baldachýn
Stadium ukotvením sedadla
10.209.131.18