Montážní systém FLS

Jednoduchá, s vysokou únosností

Díky montážnímu systému FLS lze snadno a rychle sestavit podpůrné konstrukce pro svislé i vodorovné instalace. Předmontované spojovací prvky dodávané již z výroby s osazenými upevňovacími šrouby a vzájemně kompatibilní montážní lišty lzepodle potřeby spojovat a sestavovat jednoduše a rychle. 

Variabilní montážní systém sestává ze třech hlavních prvků: 

montážní lišty FLS a konzoly ALK, předmontovaná sedlová příruba SF Clix 31 a montážní úhelník MW Clix 90º, systém dotváří spojovací prvky FHS Clix, FSM Clix M, FSM Clix P a příslušné úhelníky a spojovací součásti. 

Základem systému jsou montážní lišty FLS, jejichž ozubení na vnitřní straně a rohové profilování zaručují pevné a stabilní umístění spojovacích prvků. Ozubení na vnitřní straně profilu bezvadně přenáší všechny druhy zatížení. Vyražené měřítko na straně lišty usnadňuje dělení lišty na potřebnou délku a precizní umístění připojených prvků. Montážní lišty s šířkou profilu 31 mm se vyrábějí ve tře výškách - 17 mm, 30 mm a 37 mm při tloušťce materiálu 1 mm -1,2 mm. 

Prvky "clix" se velice snadno upevňují pouhým otočením o pravý úhel - snazší a rychlejší už to být nemůže. Plastová pružina umožňuje snadnou úpravu polohy prvků Clix v profilu, kterými se, mimojiné, upevňují např. potrubí.

 

Přejít k montážnímu systému FLS

Montážní lišta FLS 

  • Upevnění montážních lišt ke kotevnímu podkladu je snadné díky otvorům na hřbetu lišty, jejichž šířka je střídavě 8,5 mm a 10,5 mm. 
  • Jednotná šířka profilů montážních lišt je 31 mm. 
  • Ozubení na vnitřní straně montážních lišt zvyšuje únosnost spojených prvků systému. 
  • Vynikající přídržnost všech spojovacích prvků díky prolisům v rozích profilu montážních lišt. Princip funguje na otevřené i na hřbetní straně profilu. 
  • Měřítko vyražené na boku lišty usnadňuje dělení přesně na požadovanou míru a precizní umístění spojovacích prvků
  • Tři výšky profilu (17, 30 a 37 mm) propůjčují systému vysokou flexibilitu a variabilitu.

Montážní prvky s předmontovanými upevňovacími šrouby - sedlová příruba SR Clix 31 a montážní úhelník MW Clix 90º

  • Fixace otočením o 90 stupňů u všech prvků Clix zaručuje snadnou a časově úspornou montáž na všechny kompatibilní montážní lišty. 
  • Předmontované základové desky jsou cestou k rychlé a snadné montáži. 
  • Unikátní tvarování styčných ploch zaručuje rychlé a přesné umístění do montážní lišty.

Optimalizované spojovací prvky

FHS Clix

Přítlačná pružina na všech prvcích clix zajišťuje dostatečnou přítlačnou sílu, aby byl prvek stabilní před utažením, ale zároveň bylo možné upravit jeho polohu.

FSM Clix P

Jedinečná plastová matrice posuvné matice s při upevňování natočí tak, že netvoří mezivrstvu a nebrání přímému spoji kov na kov.

FSM Clix M

Prvky s aretací otočením o 90° mají zlepšený mechanismus dorazu,  což umožňuje rychlejší montáž bez komplikací.

SV 31

Unikátní tvarové zámky na příložce zaručují perfektní dosednutí spojovacích a montážních prvků ve směru lišty a kolmo na něj.

Aplikace

Upevnění montážního profilu k podlaze

Bezpečná a časově úsporná montáž s předmontovanou sedlovou přírubou SF Clix 31.

Konzole sestavená z montážního systému

Snadné sestavení pravoúhlé rámové konstrukce díky úhelníkům MW 90 s předmontovanými spojovacími prvky clix.

Upevnění ventilačního potrubí pomocí montážního systému FLS 

Snadná a bezpečná montáž díky optimální únosnosti lehkých montážních lišt. Pryžová vložka do profilu EMS účinně zabraňuje přenosu vibrací a snižuje hlučnost systému na minimum.

Prodloužení montážní lišty se provádí spojkou profilů 

Plastová matrice upevňovací matice FSM Clix P nebrání účinnému a bezpečnému spoji kovu na kov.

Upevnění podpůrných konzolí ve dvou úrovních 

Tvarový zámek spojky profilů SV 31 ve směru montážního profilu nebo kolmo na něj..

Snížené upevnění lehkého potrubí

Jednoduché nastavení výšky zavěšení pomocí posuvné matice FSM Clix M se speciálně vyvinutou plastovou pružinou.

Konzole umístěná na montážním profilu 

Stabilní upevnění na hřbet montážního profilu s pomocí upevňovacích podložek HK 31.

Upevnění potrubí na montážní lištu 

Přesná a bezvadná upevňovací matice spolu se závitovým kolíkem FHS Clix.

Upevnění ventilačního potrubí na zeď

Pevné a bezpečné ukotvení masívní konzolou sestavenou pomocí úhelníku WS 31/45º.

\Kabelové žlaby na upevněných konzolách

Sandné uložení kabelů na konzole ALK s optimalizovaným typem upevňovacích prvků.

sc93-delivery-1