FIS V Zero

Zcela bez rizika pro montéra i životní prostředí

Výhody na první pohled

- Díky zcela novému složení není nutné maltu FIS V Zero označovat symboly nebezpečných látek, např. dibenzoylperoxid, který je klasifikovaný jako látka senzitizující pokožku, dráždivá do očí a riziková pro životní prostředí.
- Bez nebezpečných látek je používání zcela bez rizika pro montéra i jeho okolí.
- Chemická malta FIS V Zero je certifikovaná pro kotvení do betonu a zdiva, pro dodatečné vlepování betonářské výztuže a lze ji použít i do zaplavených otvorů.
- Přípustná teplota ovzduší při montáži je od -10 °C až do +40 °C, takže je použitelná po celý rok.
- Prázdné kartuše lze odložit do běžného odpadu, protože nepředstavují žádné nebezpečí.

Přejít do on-line katalogu

Stáhnout brožuru

Klíčové vlastnosti FIS V Zero

Ochrana montéra

Práce s FIS V Zero nepředstavuje pro montéra žádné riziko. Ovšem je vhodné používat ochranné rukavice. A díky nízkému obsahu těkavých látek je malta vhodná pro použití do vnitřních obtížně větraných prostor.

Ochrana životního prostředí

Prázdné i nespotřebované kartuše chemické malty lze odložit do běžného odpadu, protože při neopatrném zacházení nepředstavují žádné riziko. Odbourává také náklady, které jsou spjaté s nakládáním s nebezpečným odpadem.

Zaplavené otvory

FIS V Zero lze použít do zaplavených otvorů, takže nepřízeň počasí nemusí přerušit práci ani neohrozí proces vytvrzování.

Teplota při montáži

Přípustné teploty okolí při montáži od -10 °C dělají z FIS V Zero výrobek použitelný každý den v roce. Bez záruky Certifikátu, ale na doporučení odborníka lze FIS V Zero aplikovat i při teplotě -15 °C. Kartuše by ovšem měla mít pokojovou teplotu.

Dodatečné vlepování betonářské výztuže

S certifikátem pro vlepování betonářské výztuže je výčet aplikací s chemickou maltou FIS V Zero kompletní. Je ideální volbou pro každého, kdo hledá opravdu univerzální výrobek.

Široká škála certifikovaného příslušenství pro nejvyšší úroveň bezpečí

Kotevní šroub FIS A

Široký sortiment průměrů a délek a možnost snadno přizpůsobit kotevní hloubku v betonu skutečnému zatížení dělá z chemické malty FIS V Zero univerzální a hospodárný upevňovací prostředek.

Více informací

Kotevní šroub fischer FIS A

Kotevní pouzdro s vnitřním závitem RG M I

S kotevním pouzdrem RG M I lze připravit spoj s vnitřním metrickým závitem pro šrouby nebo závitové tyče, který je demontovatelný do roviny s povrchem kotevního podkladu.

Více informací

Kotevní pouzdro s vnitřním závitem RG M I

Vložka s vnitřním závitem FIS E

Vložka FIS E je vybavena vnitřním závitem (M6 - M12) a je určena k vlepování do zdiva pomocí chemické malty. Kombinace se sítkem FIS H K je určená do svisle děrovaného zdiva.

Více informací

Vložka s vnitřním závitem FIS E

Sítko do děrovaného zdiva FIS H K

Struktura perforace snižuje spotřebu chemické malty a napomáhá vytvořit správný tvarový zámek.

Více informací

Sítko do děrovaného zdiva FIS H K

Roxorová kotva FRA

Tento speciální kotevní prvek dokáže do železobetonové konstrukce přenést maximální možné tahové zatížení.

Více informací

Roxorová kotva FRA

Bezpečnost lze spočítat

Návrh hospodárného a bezpečného kotvení je tak snadný!

Programová sada fischer FIXperience je spolehlivým a snadným nástrojem pro každého statika, projektanta a přípraváře. Design je díky modulárnímu rozvržení přehledný. Každý modul je věnovaný jinému řemeslu - statik, tesař, návrhy TZB, vlepování betonářské výztuže atp.

Modul C-FIX je navíc nyní dostupný i ON-LINE prostřednictvím prohlížeče a není zapotřebí instalovat balíček na místí PC. Je ovšem zapotřebí registrace pomocí e-mailové adresy.

Více o programu FIXperience

C-FIX online

Použití

Vyhlídkové terasy, balustrády
Zábradlí
Dodatečně vlepovaná výztuž
Brány a vrata
Přebalovací pulty
TV držáky
sc93-delivery-1