FIS V Plus

Výkonná a všestranná chemická malta do betonu a zdiva

Bezpečné upevnění po řadu generací

FIS V Plus má v betonu v souladu s certifikátem ETA životnost celých 100 let. Kromě vysoké bezpečnosti kotvení, které přežije i svého tvůrce, lze počítat s významně vyšší nosností v porovnání s jinými univerzálními injektážními maltami.
Kotvu lze použít pro kotvení ocelových konstrukcí, odvětraných fasád, nosných konzolí, vlepování výztuže a s rozsáhlým příslušenstvím k upevnění čehokoli do plného i svisle děrovaného zdiva. FIS VW Plus HighSpeed má za mrazivých teplot podstatně kratší dobu vytvrzování. Benefitem pro příležitostné uživatele chemických injektážních malt je prodloužená doba spotřeby z 18 na 24 měsíců.

Přejít do on-line katalogu

Stáhnout brožuru

Přednosti výrobku

Garance ETA certifikátu: životnost kotvy v betonu 100 let

Prodloužení garantované životnosti kotvení z 50 na 100 let na základě Evropského technického schválení dělá z FIS V Plus výrobek, na jehož bezpečnost se mohou spolehnout i budoucí generace.

Široká škála příslušenství

Od kotevního šroubu FIS A přes kotevní pouzdro s vnitřním závitem RG M I až po roxorovou kotvu - rozsáhlé příslušenství certifikované s chemickou maltou FIS V Plus garantuje bezpečnost a spolehlivost při jakémkoliv použití. 

Certifikovaná do zaplavených otvorů

Kromě dlouhé řady příslušenství a mnoha stavebních materiálů je FIS V Plus certifikovaná pro použití do zaplavených otvorů. Postup vaší práce tak nezastaví ani nepřízeň počasí. 

Optimalizace kotvení díky vylepšené receptuře

Vylepšené složení FIS V Plus vede kromě jiného k vyšší únosnosti v soudržnosti, tzn. že lépe drží v tlačené i tažené zóně betonu. Čím je tato výhoda přínosem pro spotřebitele? Při nižší kotevní hloubce bude mít stejnou nosnost jako jiné chemické injektážní malty, což vede ke snížení nákladů na vrtání a délce kotevního šroubu.

Nekonečně typů certifikovaného svisle děrovaného zdiva

I když doporučujeme provést tahové zkoušky, pokud se kotví vyšší zatížení do svisle děrovaného zdiva, letmým pohledem do ETA certifikátu 20/0729 zjistíte, že s patřičným příslušenstvím je FIS V Plus certifikovaná do mnoha typů pálených svisle děrovaných cihelných bloků. Jsou to víc než dostatečné podklady pro návrh kotvení a přípravu projektu.

Certifikované stavební materiály

Tažená i tlačená zóna betonu
Zdivo z plných cihel
Svisle děrované zdivo
Plynosilikát

Doby vytvrzení

Certifikované příslušenství pro FIS V Plus

Kotevní šroub FIS A

V souladu s ETA Certifikátem lze kotevní šrouby FIS A alternovat buď kotevními šrouby G z našeho sortimentu nebo běžnými závitovými tyčemi odpovídající pevnosti. Je ovšem třeba mít na paměti, že pouze ke kotevním šroubům FIS A, resp. RG M Vám můžeme dodat inspekční certifikát 3.1.

 

Přejít do on-line katalogu

Sítko do děrovaného zdiva FIS H K

Plastové sítko je nezbytná pomůcka při kotvení do děrovaných a dutinových materiálů. FIS H K je výjimečné svou širokou škálou průměrů a délek, struktura sítka je vhodná pro viskozitu chemické malty a křidélka spolehlivě drží kotevní šroub v podélné ose sítka. Kovové sítko FIS H L může, pokud je třeba, nosnost kotvení zvýšit.

 

Přejít do on-line katalogu

Pouzdro s vnitřním závitem RG M I

Kotevní pouzdro RG M I je kromě FIS V Plus certifikované i s jinými injektážními maltami nebo chemickými patronami. Slouží především ke zhotovení demontovatelného spoje tak, aby kotva nevyčnívala nad povrch stavebního materiálu. RG M I je vhodné pouze do betonu.

 

Přejít do on-line katalogu

Použití

Ocelové konstrukce

Zábradlí a balustrády

Únikové žebříky

Vysokokapacitní regály

Dodatečné vlepování výztuže

Sanace třívrstvých obvodových panelů

sc93-delivery-1