Šroub pro okenní rámy

Varianta hlavy

Průměr hlavy

Aplikace

Šroub pro hospodárné upevnění okenních rámů

fischer okenní šroub je speciální kotevní prvek (vyrábí se až do délky 302 mm) pro hospodárné, ale bezpečné upevnění okenních rámů bez použití hmoždinky. Varianty se zápustnou nebo cylindrickou hlavou nabízejí řešení pro všechny běžné materiály okenních rámů. Podle předních výrobců plastových oken v Německu je okenní šroub ideálním prostředkem k upevnění rámů do cihelného zdiva. Šroub se jednoduše zašroubuje skrz okenní rám do otvoru bezprostředně po jeho vyvrtání. Speciální tvar závitu a samořezné zuby snižují sílu potřebnou k montáži šroubu, což se hodí zejména při sériových aplikacích. Závit probíhající po celém dříku šroubu brání pohybu zakotveného rámu vůči stavebnímu materiálu. To znamená, že je rám upevněný stabilně a bezpečně bez nebezpečného pnutí.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8