FireStop

Systémy pasívní požární oschrany

Při projekci novostaveb a rekonstrukcí starších budov je nutné chtě nechtě zahrnout do návrhu protipožární ochranu. Abychom usnadnili práci zodpovědných projektantů, vyvinuli jsme sortiment výrobků, které slouží pasívní požární ochraně - zabránění nebo zpomalení šíření ohně, kouře a jednovatých splodin. Velkou mírou přispívají k ochraně zdraví a životů uživatelů stavby a ochraně majetku.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8