Kotva Highbond dynamic FHB dyn / FHB dyn V

Výkonná třída mezi dynamickými kotvami

10.209.131.17