FiXperience online

C-FIX online

FiXperience / C-FIX online

Na kterémkoliv počítači s přístupem k internetu se pomocí svého hesla přihlásíte do FiXperience online a můžete navrhnout upevnění do betonu pomocí lepených nebo ocelových kotev podle EN 1992-4 a EOTA TR 054, popřípadě upevnění do zdiva pomocí chemických injektážních malt. Návrh kotvení v betonu probíhá buď s předpokladem tuhé kotevní desky, která zajistí lineární rozložení sil nebo s ohledem na reálné podmínky tuhosti při aplikaci tzv. pružinového modelu.

 

Registrace

Videotutoriály

Pokud jste se již setkali s návrhovým programem FiXperience pro PC, nečeká vás při používání FiXperience online žádné velké překvapení. I nabízíme ke shlédnutí pár krátkých videí, které vám ukážou zejména výhody návrhu metodou konečných prvků (MKP). Nabízíme vám online poradenství pro případ, kdy nebudete moci požadovanou funkci najít svépomocí.
Přidání výztuh k profilu
Podrobné informace o zvoleném výrobku a jeho montáži
Jak nechat program navrhnout tloušťku kotevní desky
Zobrazení a deformací a průběhu napětí
Zvýšení tuhosti kotevní desky přidáním výztuh

Pružinový model v C-FIX on-line

Lineární pružinový model kombinovaný s metodou konečných prvků umožňuje u skupinového kotvení určit reálné zatížení jednotlivých kotev. Díky tomu lze porovnat síly v kotvách při uvažování jejich lineárního rozložení se skutečnými silami.

Pro splnění požadavků (předpoklad tuhé kotevní desky) lze kotvení optimalizovat pomocí následujících parametrů:

 • Zvětšení tloušťky kotevní desky
 • Volba profilu vyššího průřezu
 • Umístění výztuh
 • Optimalizace rozložení zatížení volbou jiného typu kotvy
 • Změnit rozteče

 

Přejít k FiXperience online

Výhody návrhu metodou konečných prvků

 • Návrhový program vypočítá skutečné reakce v kotvách

 • V programu lze zadat a zohlednit při návrhu více zatěžovacích stavů

 • Návrh MKP lze použít k prověření stávajícího kotvení

 • Realistické zobrazení deformací

 • Snadná optimalizace kotvení

 • Při výpočtu se uvažuje spolupůsobení profilu s výztuhami

 • Lze ověřit tuhost kotevní desky

 • Modul pro výpočet dostatečně tuhé kotevní desky je založen na skutečných reakcích v kotvách

Zobrazení

Standardní pohled
Zobrazení deformací
Zobrazení  napětí
sc93-delivery-1