WOOD-FIX

Pro rychlý návrh použití šroubů fischer Power-Fast a stavebních šroubů, jako např. montáž střešních izolací nebo spojů dřevěných konstrukcí.

Návrh se provádí v souladu s Evropským technickým schválením stavebních výrobků [ETA] a normou ČSN EN 1995-1-1 (Eurokód 5) v souladu s příslušnými národními předpisy.

Tento program automaticky zohlední zatížení větrem a sněhem podle zadaného poštovního směrovacího čísla. Alternativně můžete tyto hodnoty zadat ručně.

Při použití vrutů k vyztužování nosníků, upevnění falešných stran, vyztužení spojů rámových konstrukcí a různým typům vyztužení oslabeného průřezu (prostup, křížové spoje apod.) je vhodnější navrhnout celozávitové vruty Power-Full.

Přejít do centra stahování a k systémovým požadavkům

Ing. Adam Veselý

fischer international s.r.o.
Průmyslová 1833
250 01 Brandýs nad Labem
sc93-delivery-1