RAIL-FIX

Modul RAIL-FIX slouží k bezpečnému návrhu kotvení balkónového zábradlí ve vnějším i vnitřním prostředí. Program nabízí širokou řadu předdefinovaných kotevních variant a tvarů kotevních desek.

Strukturovaný návrh kotvení prováděný krok za krokem vylučuje mylně zadané hodnoty, které se ihned zobrazují na v grafickém schématu.
Vliv zatížení větrem se posuzuje podle platných návrhových metod a další faktory ovlivňující návrh kotev lze vybírat z nabídky nebo vložit individuální.

Návrh uzavírá tiskový výstup, který obsahuje grafické schéma, statický výpočet a všechny nezbytné detaily.

Přejít k centru stahování a systémovým požadavkům.

Ing. Adam Veselý

fischer international s.r.o.
Průmyslová 1833
250 01 Brandýs nad Labem
sc93-delivery-2