C-FIX

Program pro navrhování kotvení ocelovými a lepenými kotvami do betonu

Aplikace C-FIX slouží k preciznímu, rychlému a spolehlivému navrhování mechanických a lepených kotev do betonových a zděných konstrukcí na základě Evropského technického schválení ETA anebo tzv. inženýrského řešení (ENSO - ENgeneering SOlution). Díky metodice ENSO je možné zodpovědně navrhnout kotvení vyhovující základním normám na celém světě.


Pomůcka je určena pro návrh upevnění statického a kvazistatického zatížení podle platných norem. Pokud profesně působíte v kterékoliv zemi, můžete se obrátit na lokální pobočku firmy fischer a očekávat jejich 100% podporu.


Metodou konečných prvků (FE) navrhnete jakýkoli tvar a tloušťku kotevní desky včetně variabilní sestavy kotevních šroubů a přivařeného ocelového profilu.


Přejít do centra stahování a k systémovým požadavkům

Nyní navrhujte kotvení i do cihelného zdiva.

Verze programu C-FIX umožňuje návrh kotev ve zděných konstrukcích v souladu se směrnicemi ETAG. Pamatuje na variabilní tvar kotevní desky, zatímco počet kotevních šroubů zůstává omezen na 1, 2 nebo 4, jak je stanoveno ve směrnicích ETAG 029. Pro zdivo složené z cihel malého formátu je navíc dostupná volba výpočtu v souvislostech, a tak lze navrhnout kotevní hloubku až do 200mm.

Uživatelské rozhraní pro návrh zdiva je podobné rozhraní pro návrhy do betonu. Umožňuje rychlé spuštění a snadnou obsluhu. Všechny možnosti zadání nedovolené pro příslušný podklad jsou automaticky deaktivovány. Výběr kombinací kotevního šroubu a sítka závisí na typu zvoleného zdiva. Chybné zadání je tedy vyloučeno už zpočátku. Změna kotevního podkladu z betonu na zdivo a zpátky se promítne do použitelných nástrojů. Prostředí je uživatelsky příjemnější a předchází chybným zadáním.

Většinu důležitých údajů lze zadat prostřednictvím grafického displeje; v některých případech jsou nutné dodatečné položky menu. Nehledě na to, kde provádíte tyto změny, jsou automaticky sladěny se všemi provázanými možnostmi. Nedovolené sestavy se zobrazují společně s účelným chybovým hlášením. Výpočty v reálném čase vám navíc poskytnou výsledek po změně jakékoliv klíčové hodnoty. Příliš velké nebo příliš malé hodnoty vzdáleností od okraje nebo osovou vzdálenost se zobrazují na stavovém řádku a lze je také ihned opravit. Kotvení lze posoudit i s přihlédnutím k viditelnosti a vlastnostem spár ve zdivu tak, jak požaduje ETAG.

Výsledek návrhu lze uložit a vytisknout jako smysluplný a ověřitelný dokument společně s příslušnými informacemi o návrhu a výrobku

Ing. Adam Veselý

fischer international s.r.o.
Průmyslová 1833
250 01 Brandýs nad Labem
sc93-delivery-1