ETICS

Upevňovací systémy pro vnější zateplení budov.

Co je ETICS?

Vnější Tepelně Izolační Kompozitní Systém je soubor materiálů, které po upevnění na stavební konstrukci v konkrétní skladbě zvyšují její estetickou hodnotu, zlepšují tepelně technické vlastnosti obálky budovy a prodlužují životnost stavby samotné.

Nezbytné vlastnosti jednotlivých prvků systému i systému jako celku v ČR upravují normy, na jejichž znění se často podílí Cech pro zateplování budov.

Výrobky fischer určené k upevňování ETICS splňují mezinárodně harmonizované požadavky na vlastnosti kotev, zejména pak požadavky na jejich bodový prostup tepla.

Výhody fischer výrobků na první pohled

  • Kompletní servis z jednoho místa
  • Minimální tepelné ztráty díky výjimečné konstrukci fischer výrobků.
  • Nižší emise CO2 díky nižším tepelným ztrátám.
  • Zdravější vnitřní prostředí. Vyšší teplota vnitřního povrchu stěn předchází kondenzaci vodních par a vzniků plísní a hub.
  • Výtečný poměr cena / výkon. Dbáte-li na hospodárnost, vysoký výkon a přitom výjimečnou spolehlivost, hledáte výrobky fischer.

Moderní zateplovací systémy s keramickým a kamenným povrchem

Technické i estetické nároky na tepelně izolační systémy se zvyšují, protože se při výstavbě i rekonstrukci používají čím dál víc. S důležitostí ETICS se zvyšuje i úsilí výrobců o zlepšování jejich systémů. V dnešní době se nezřídka jedná "pouze" o výměnu nebo obnovu povrchu zateplovací vrstvy. Systémy ETICS se dnes schvalují s keramickým nebo kamenným obkladovým páskem, což zjevně vede k vyššímu zatížení a tím pádem k vyšším nárokům na kotvy. 

Kotvení přes perlinku

Pokud se hmoždinky kotví přes perlinku, je nutné, aby měla tenký dřík, aby nedošlo k poškození struktury síťoviny ani k jejímu zatlačení proti izolantu. Protože je zatížení od keramiky a kamene roznášené rovnoměrně přes druhou vrstvu perlinky a stěrky, 60 mm talíř kotev je dostatečný. Vzdálenost kotev (a) je výsledkem: (n = počet hmoždinek na čtverečný metr).

Kotva VBS-M pro restauraci dvojvrstvých obvodových zdí

Pokud je nutné zvýšit stabilitu konstrukce kvůli nedostatečnému kotvení v minulosti nebo kvůli poškození korozí, je tady mechanická kotva fischer FBS-M. S její pomocí lze vnější vrstvě zdiva rychle a hospodárně vrátit stabilitu a bezpečnost. 

Výrobek schválený k aplikaci do cihly i do ložné spáry se vyznačuje spolehlivostí a vysokou úrovní bezpečnosti. Kotva se aplikuje průvlečnou montáží skrz pohledovou vrstvu do nosné zdi. V obou vrstvách působí samostatná rozpěrná část dlouhého pláště hmoždinky, kovový rozpěrný prvek pak zaručuje stabilitu konstrukce.

Filip Fránek

Máte dotaz? Nejkratší cesta k odpovědi je zavolat nám.
fischer international s.r.o.
Průmyslová 1833
250 01 Brandýs nad Labem
fe80::3c8b:c2b:f52e:7ce5%9