Projektanti a stavební inženýři

Na našich zkušenostech můžete postavit svůj spolehlivý návrh.

Zavedená značka a zvučné jméno mezi specialisty

  • Naše podpora architektům, statikům a inženýrům šetří čas a náklady ve všech fázích realizace projektu.
  • V ideálním případě se začátek spolupráce datuje do okamžiku výběru vhodného kotevního prvku, při jeho statickém návrhu a přípravě maket kotevních detailů.
  • Specialisty, kteří jsou našimi partnery, průběžně informujeme o novinkách a zajímavostech prostřednictvím sociálních médií, našich internetových stránek a newsletteru.
  • Osvědčený návrhový program FIXPERIENCE je jedním z nejdůležitějších nástrojů při spolupráci s přípraváři staveb.

Podpora projektantům

Spolehlivé pomůcky pro každodenní práci projektanta a stavebního inženýra v podobě návrhového programu FIXPERIENCE a CAD databáze našich výrobků.

Přejít k přehledu programu FIXPERIENCE

Profesionální analýza i za mezních podmínek

  • Přijdeme vám na pomoc v případech, kdy předchozí kotevní práce nebyly provedeny patřičně nebo dostatečně.
  • I v případě, kdy kotevní podklad či dispozice neopovídají technickým požadavkům schválení, najdeme řešení, které bude spolehlivé a bezpečné.
  • Profesionálové z našich řad vám předají nejrychlejším způsobem své know-how, když je například kotevní systém vystavený účinkům dynamického nebo seismického zatížení.
  • Čelíte extrémním teplotním podmínkám nebo vysoce korozivnímu prostředí? Naše zkušenosti, poznatky a naše rady jsou vám k dispozici.

Ing. Adam Veselý

fischer international s.r.o.
Průmyslová 1833
250 01 Brandýs nad Labem
sc93-delivery-1