Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů skupiny společností fischer

Informace o ochraně osobních údajů

Vítejte na webových stránkách společnosti fischer international s.r.o. (dále jen „my“ nebo „fischer“). Těší nás, že se zajímáte o naši společnost a naše výrobky a služby.

Ochrana vašeho soukromí jako uživatele našich webových stránek je pro nás nesmírně důležitá a dodržujeme zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují.

Jako správce jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili co nejlepší ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek.

Každý přenos přes internet však může mít bezpečnostní mezery a absolutní ochranu nelze zaručit. Subjekty údajů proto mají možnost předat nám osobní údaje také alternativními způsoby, například poštou.
1.    Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správcem ve smyslu zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů je:
název společnosti: fischer international s.r.o.
adresa: Brandýs nad Labem, Průmyslová 1833, PSČ 25001
Telefon:  +420 326 904 601
E-mail:Vaclav.Horak@fischer-cz.cz

Registrační soud C 53003 vedená u Městského soudu v Praze
DIČ.: CZ 25140388

Naše právní upozornění si můžete prohlédnout na adrese: www.fischer-cz.cz

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:
Mgr. Pavel Hlavička,
Adresa: K dolům 1924/42, Praha 4 Modřany, PSČ 143 00
Telefon: +420 603 360 068
E-mail: pavel.hlavicka@intereco.cz

2.    Účel a zásady ochrany údajů

Účelem ochrany údajů je ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Osobní údaje zahrnují například informace, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo osoby, ale také informace, které nutně vznikají během používání našich webových stránek, jako jsou informace o začátku, konci a rozsahu používání našich webových stránek a přenos vaší IP adresy.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že jste nám k tomu poskytli svůj souhlas, nebo pokud nám to dovoluje zákon, např. pokud je zpracování údajů nezbytné pro poskytování našich smluvních služeb (např. zpracování objednávek), nebo je vyžadováno zákonem, nebo je založeno na našich oprávněných zájmech ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. náš zájem na analýze, optimalizaci a zajištění bezpečného provozu našich webových stránek).
Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření založená na nejmodernějším stavu techniky, abychom zajistili dodržování zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů a chránili námi zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob.

3.    Zpracování údajů při přístupu na naši webovou stránku

Naše webové stránky jsou obecně přístupné bez registrace a poskytování osobních údajů. Nicméně i v případě, že naše webové stránky používáte bez registrace a poskytnutí osobních údajů pro informační účely, mohou být osobní údaje automaticky shromažďovány a zpracovávány. Níže je uveden přehled typu, rozsahu, účelů a právního základu zpracování údajů prostřednictvím našich webových stránek.

3.1    Poskytování našich webových stránek
Při přístupu na naše webové stránky z vašeho koncového zařízení se automaticky shromažďují a zpracovávají následující údaje v souborech protokolu serveru:
-    Datum a čas přístupu
-    Doba trvání návštěvy
-    Typ koncového zařízení
-    Použitý operační systém
-    Použité funkce
-    Objem přenesených dat
-    Typ události
-    URL adresa odkazujícího subjektu
-    Název domény
-    IP adresa
Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to za účelem poskytování a zobrazování našich webových stránek, zajištění a udržování jejich technického provozu, identifikace a odstraňování závad a z bezpečnostních důvodů (např. za účelem vyšetřování případů zneužití nebo podvodů). Tyto údaje jsou automaticky zpracovávány při návštěvě našich webových stránek. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžete naše webové stránky používat. Shromážděné údaje nepoužíváme za účelem vyvození závěrů o vaší totožnosti.

Shromážděné údaje jsou obvykle vymazány po 28 dnech, pokud nejsou za zvláštních okolností vyžadovány po delší dobu pro výše uvedené účely. V takovém případě budou vaše údaje vymazány ihned poté, co pomine účel, pro který byly shromážděny.


3.2    Zobrazovací technologie

Tyto webové stránky používají pro jednotnou prezentaci písem tzv. webová písma. K tomuto účelu se používají písma třetích stran – Google Fonts. Google Fonts je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Tato webová písma jsou integrována prostřednictvím serveru společnosti Google, který se obvykle nachází v USA. Při návštěvě webové stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Tyto webové stránky také používají technologie Ajax a jQuery pro optimalizované načítání stránek. Za tímto účelem jsou programové knihovny načítány ze serverů společnosti Google. Používáme síť CDN (síť pro doručování obsahu) společnosti Google. Pokud jste již dříve použili jQuery z CDN Google na jiné webové stránce, váš prohlížeč se spoléhá na kopii uloženou v mezipaměti. V opačném případě je nutné stažení, při kterém jsou data z vašeho prohlížeče přenesena do společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Prohlížeč, který používáte, se za tímto účelem musí připojit k serverům společnosti Google. To umožňuje společnosti Google zjistit, že naše webové stránky byly navštíveny z vaší IP adresy. Zobrazovací technologie společnosti Google se používají k zajištění jednotné, atraktivní a bezchybné prezentace našich webových stránek. To lze kvalifikovat jako oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč tyto technologie nepodporuje, váš počítač použije standardní písmo. Další informace o zobrazovacích technologiích Google naleznete na adrese: www.google.com/fonts#AboutPlace:about  .
3.3    Soubory cookie
Používáme takzvané „cookies“, abychom mohli na našich webových stránkách nabízet širokou škálu funkcí, aby bylo používání našich webových stránek pohodlnější a abychom mohli naše webové stránky optimalizovat. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk vašeho koncového zařízení a jsou přiřazeny k používanému prohlížeči. Cookies umožňují poskytovateli, který je nastavuje, přijímat určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho koncového zařízení. Slouží především k tomu, aby byly webové stránky uživatelsky přívětivější a obecně efektivnější. Soubory cookie používáme k různým účelům a s různými funkcemi. Rozlišujeme podle toho, zda je soubor cookie technicky nezbytný, jak dlouho se ukládá a používá a zda byl nastaven našimi webovými stránkami nebo třetími stranami.

Některé soubory cookie používáme, protože jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek a jejich funkcí (tzv. „nezbytné“ soubory cookie). Tyto soubory cookie se nastavují automaticky při vyvolání našich webových stránek nebo konkrétní funkce, pokud jste jejich nastavení nezakázali příslušným nastavením ve svém prohlížeči. Naopak soubory cookie, které nejsou zcela nezbytné (např. statistické soubory cookie), se nastavují například za účelem zlepšení komfortu a výkonu našich webových stránek nebo uložení určitých vámi provedených nastavení. Takové soubory cookie používáme také ke shromažďování informací o četnosti používání určitých částí našich webových stránek, abychom je v budoucnu mohli lépe přizpůsobit vašim potřebám.

Většina souborů cookie je vyžadována pouze po dobu vaší aktuální návštěvy našich webových stránek/vaší relace a je smazána nebo vyprší, jakmile opustíte naše webové stránky nebo jakmile vyprší vaše aktuální relace („soubory cookie relace“). Pouze příležitostně se soubory cookie ukládají na delší dobu, například abyste byli rozpoznáni, když se na naše webové stránky vrátíte později, a aby bylo možné vyvolat uložená nastavení („trvalé soubory cookie“).
To vám například umožní rychlejší nebo pohodlnější přístup na naše webové stránky nebo vám umožní vyhnout se nutnosti znovu zadávat určitá nastavení. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí předem definované doby - která se může lišit v závislosti na typu souboru cookie a jeho funkci - když přejdete na stránku nebo doménu, ze které byl soubor cookie nastaven.
Takzvané „soubory cookie třetích stran“ nastavují a používají třetí strany nebo webové stránky třetích stran, například poskytovatelé nástrojů pro webovou analýzu. Více informací o nástrojích webové analýzy a měření dosahu je uvedeno níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat soubory cookie k zobrazování reklam nebo k integraci obsahu sociálních sítí (tzv. „Personalizace“).
Abychom vám usnadnili správu souborů cookie na našich webových stránkách, implementovali jsme rozšířený banner s upozorněním na soubory cookie Cookiebot od společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058 Kodaň, Dánsko („Cookiebot“). Soubory cookie potřebné pro fungování internetových stránek a nabízených služeb jsou přednastaveny. Zpracování údajů pro tento účel je založeno na ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Naše oprávněné zájmy spočívají v poskytování a údržbě našich online služeb. Podrobnější informace naleznete v bodech 3.4-3.10 níže.
Zrušením zaškrtnutí políčka můžete zabránit nastavení souborů cookie v příslušné kategorii (např. „statistiky“, „personalizace“). Pokud nám však povolíte používat statistiky (analytické služby, jako je Google Analytics) a personalizovaný obsah (rozpoznávání stránek, které navštěvujete na našich webových stránkách, a u reklamních partnerů nebo poskytovatelů sociálních médií, jako je LinkedIn), můžeme vám poskytovat informace na míru, připomínat vám obsah, který jste si již prohlíželi, a optimalizovat naše webové stránky na základě anonymní analýzy vašeho uživatelského chování na našich stránkách a v našich službách a platformách.
Proto vám Cookiebot poskytuje rychlý přehled o souborech cookie používaných na webových stránkách a umožňuje vám provést personalizovaná nastavení týkající se nastavení a používání souborů cookie. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cookiebot a Cybot naleznete na této adrese: https://www.fischer-cz.cz/cs-cz/pravni/ochrana-osobnich-udaju . Více informací o kategoriích a příslušných nastaveních naleznete v banneru o souborech cookie na našich webových stránkách.
Seznam souborů cookie používaných na našich webových stránkách naleznete zde: https://www.fischer-cz.cz/cs-cz/pravni/cookie-erklaerung.
Při používání našich webových stránek proto není povinné přijímat soubory cookie. Pokud si obecně nepřejete, aby byly soubory cookie používány, můžete také zabránit nastavování souborů cookie ve svém koncovém zařízení výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme, že to může omezit funkčnost a rozsah funkcí našich webových stránek. Uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat v systémovém nastavení prohlížeče.
Podrobné informace o typu, rozsahu, účelech, právních základech, jakož i možnostech zrušení a vznesení námitek týkajících se zpracování údajů pomocí souborů cookie naleznete v následujících popisech různých funkcí, které jsou založeny na používání souborů cookie.

3.4    Analytické služby

Níže popsaným způsobem analyzujeme chování návštěvníků, abychom mohli optimalizovat služby a funkce našich webových stránek a mohli je nabízet optimálním způsobem. Účelem zpracování je především optimalizace našich webových stránek s ohledem na potřeby uživatelů, ale také řešení problémů. Proces webové analytiky nám také poskytuje klíčové údaje, jako je počet návštěvníků našich webových stránek, jejich rozložení v čase, oblíbený obsah a čas, který uživatelé na stránkách stráví. Může být také možné vysledovat, zda byl profil uživatele vytvořen v důsledku reklamního opatření. Tyto údaje jsou zpracovávány a používány k prevenci a potírání falešných profilů, nelegálních aktivit a spamu a ke zlepšení bezpečnosti webových stránek. Uživatelské údaje jsou předávány různým poskytovatelům třetích stran, jak je popsáno v této informaci  o ochraně osobních údajů, pro účely analytiky.
a) Naše webové stránky používají službu webové analytiky Google Analytics, poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Společnost Google používá soubory cookie; informace vygenerované souborem cookie o tom, jak jsou naše webové stránky používány, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Společnost Google tyto informace používá k analýze vaší návštěvy těchto webových stránek naším jménem, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách. Při tomto procesu mohou být ze zpracovávaných údajů vytvořeny pseudonymní profily používání.

Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatele je v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je přenášena v plném rozsahu na server společnosti Google v USA a tam je zkrácena IP adresa přenášená prohlížečem není spojována s jinými údaji společnosti Google.

Údaje spojené se službou Google Analytics jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Mějte prosím na paměti, že souhlas se službou Google Analytics není povinnou podmínkou pro používání našich webových stránek. Pokud si nepřejete, aby Google Analytics ukládal soubory cookie do vašeho koncového zařízení, můžete nastavení souborů cookie zablokovat v nastavení ochrany soukromí v kategorii „Statistika“ (klikněte zde na příslušná nastavení cookies). Příslušnou možnost lze také deaktivovat v systémových nastaveních prohlížeče. Uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat v systémovém nastavení prohlížeče. Kromě toho můžete používání souborů cookie služby Google Analytics deaktivovat pomocí doplňku prohlížeče, pokud chcete zabránit provádění analýzy webových stránek. Tento doplněk si můžete stáhnout zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pomocí doplňku prohlížeče můžete deaktivovat službu Google Analytics a zabránit tak shromažďování vašich údajů. Pokud chcete službu Google Analytics deaktivovat, jednoduše si stáhněte a nainstalujte doplněk pro svůj webový prohlížeč. Doplněk pro deaktivaci služby Google Analytics je kompatibilní se všemi běžnými prohlížeči. Aby doplněk správně fungoval, musí být ve vašem prohlížeči správně načten a spuštěn.

Podle informací společnosti Google jsou údaje zpracovávané v rámci služby Google Analytics po 14 měsících smazány. Pokud jsou údaje předávány do USA, platí tzv. standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly se společností Google uzavřeny za účelem poskytnutí vhodných záruk s ohledem na reklamní služby společnosti Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ). Společnost Google je rovněž certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA. Další informace o používání údajů společností Google, nastavení, zrušení a možnostech vznesení námitky naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy.

b) Používáme Hotjar, analytický software poskytovaný společností Hotjar Ltd, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta ("Hotjar"), abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali naše webové stránky.  Pomocí technologie společnosti Hotjar získáváme lepší představu o zkušenostech našich uživatelů (např. kolik času uživatelé stráví na kterých stránkách, na které odkazy kliknou, co se jim líbí a nelíbí atd.), což nám pomáhá přizpůsobit naše webové stránky zpětné vazbě našich uživatelů. Společnost Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů a jejich koncových zařízeních, zejména:
-    IP adresa vašeho zařízení (zaznamenává se a ukládá pouze jako anonymizovaný údaj),
-    Velikost obrazovky
-    Typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení)
-    Informace o používaném prohlížeči
-    Poloha uživatele (pouze země)
-    preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek.
Společnost Hotjar tyto informace ukládá do pseudonymizovaného profilu uživatele. Společnost Hotjar tyto informace nezpracovává za účelem identifikace jednotlivých uživatelů ani je nesrovnává s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Místo toho používáme Hotjar k analýze způsobu používání našich webových stránek a k tomu, abychom mohli neustále zlepšovat jednotlivé funkce a nabídky i uživatelský zážitek obecně. Díky statistické analýze chování uživatelů můžeme naše webové stránky vylepšovat a činit je pro vás jako uživatele zajímavějšími. Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud si nepřejete, aby společnost Hotjar ukládala soubory cookie do vašeho koncového zařízení, můžete nastavení souborů cookie zakázat v nastavení ochrany soukromí v kategorii „Statistika“ (klikněte zde na odpovídající nastavení souborů cookie).
Prostřednictvím tohoto odkazu můžete také zabránit tomu, aby společnost Hotjar ukládala uživatelský profil a informace o vaší návštěvě našich webových stránek a aby nastavovala sledovací soubory cookie společnosti Hotjar na jiných webových stránkách: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Další informace o tom, jak společnost Hotjar používá údaje, o možnostech nastavení, odvolání a vznesení námitky, jakož i o ochraně údajů, naleznete na těchto webových stránkách společnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
3.5    Sociální média a sociální sítě
Webové stránky obsahují odkazy na naše účty na sociálních sítích, jako jsou Instagram, YouTube, Twitter a Facebook. Po kliknutí na vloženou grafiku budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele. To znamená, že pouze v případě, že na ikonu skutečně kliknete, budou informace o uživateli předány příslušnému poskytovateli. Pokud jste přihlášeni do příslušné sociální sítě svým uživatelským profilem, bude váš uživatelský profil po kliknutí na tlačítko spojen s vaší návštěvou našich webových stránek. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě shromažďovaly údaje o vaší návštěvě našich webových stránek, odhlaste svůj účet na sociální síti před návštěvou webových stránek.
3.6    Zahrnutí videí z YouTube
Na naše webové stránky jsme vložili videa z YouTube. Tato videa jsou hostována službou YouTube, ale lze je přehrávat přímo na našich webových stránkách. YouTube je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Tato služba je ve výchozím nastavení neaktivní, ale uživatel ji může aktivovat. Pokud na našich webových stránkách navštívíte podstránku s vloženým videem YouTube, mohou být společnosti Google prostřednictvím technologie vložení předány základní údaje, např. vaše IP adresa. Společnost Google zpracovává IP adresu uživatelů. Bez IP adresy uživatele nemůže společnost Google odeslat obsah do jeho prohlížeče. Pokud udělíte souhlas s přenosem údajů společnosti Google, nemáme žádný vliv na to, jak společnost Google tyto údaje použije. Google může například používat takzvané pixelové značky pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat informace, jako jsou technické informace o prohlížeči a operačním systému, informace o odkazujících webových stránkách, době návštěvy a další informace o tom, jak jsou naše webové stránky používány.
YouTube může ukládat vaše údaje jako profily používání a používat je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo přizpůsobení svých služeb vašim zájmům. Pokud si nepřejete, aby shromážděné a předané informace byly spojeny s vaším profilem na YouTube nebo Google, musíte se před přehráním videa odhlásit. Právním základem pro vložení služby YouTube na naše webové stránky je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  

Pokud si nepřejete, aby YouTube-Videos ukládal soubory cookie do vašeho koncového zařízení, můžete nastavení souborů cookie zakázat v nastavení ochrany soukromí v kategorii „Statistika“ (klikněte zde na odpovídající nastavení cookies).

Další informace o zpracování údajů a informace o ochraně údajů společností YouTube a/nebo Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy; nastavení týkající se zobrazování reklam na stránkách Google naleznete na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.
3.7    Google Maps
Naše webové stránky používají také Google Maps (API), další službu poskytovanou společností Google LLC. Google Maps je webová mapová platforma a zobrazuje interaktivní mapy pro vizuální prezentaci geografických informací.

Při přístupu na podstránky, do kterých je vložena mapa Google Maps, jsou informace o vašem používání našich webových stránek okamžitě přenášeny na servery Google v USA a tam uloženy; to zahrnuje zejména vaši IP adresu. Děje se tak bez ohledu na to, zda máte uživatelský účet Google a jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, mohou být vaše údaje přímo spojeny s vaším účtem.

Základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. náš zájem na analýze, optimalizaci a provozu našich webových stránek. Společnost Google je certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA, čímž zaručuje dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů. Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.
3.8    Online reklama (retargeting/remarketing)
Pro optimalizaci našich webových stránek využíváme také služby retargetingu/remarketingu třetích stran. Za tímto účelem jsou na webových stránkách shromažďovány údaje pomocí technologie cookies/sledování za účelem optimalizace reklamy a našich webových stránek obecně. Tyto údaje se nepoužívají k vaší osobní identifikaci. Údaje slouží výhradně k vyhodnocování používání webových stránek a k cílení reklamy na základě zájmu uživatelů, kteří již projevili zájem o konkrétní obsah a nabídky, na našich webových stránkách i na jiných webových stránkách a účtech našich partnerů na sociálních sítích. Reklamy se na našich webových stránkách nebo na webových stránkách našich partnerů zobrazují na základě analýzy předchozího chování uživatelů. Podle poskytovatelů používaných služeb jsou vytvořené uživatelské profily zpravidla anonymní nebo pseudonymizované. V žádném případě tyto údaje nespojujeme s jinými uloženými osobními údaji. S jakými poskytovateli třetích stran spolupracujeme, jak jsou v této souvislosti zpracovávány uživatelské údaje a jak můžete deaktivovat technologie pro retargeting/remarketing, je vysvětleno v následujících kapitolách.

a) Tyto webové stránky využívají služby Google Ads (dříve: Google AdWords). Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). V rámci Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie se nepoužívají k osobní identifikaci uživatele. Pokud však navštívíte určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, budeme my i společnost Google schopni zjistit, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro klienty služby Ads, kteří si zvolili sledování konverzí. Klienti jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k identifikaci uživatele. Pokud si nepřejete být sledováni, můžete se proti tomu ohradit tak, že v nastavení svého internetového prohlížeče deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Používání tohoto nástroje pro sledování konverzí je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud si nepřejete, aby reklamy Google ukládaly soubory cookie do vašeho koncového zařízení, můžete ukládání souborů cookie zakázat v nastavení ochrany osobních údajů v části „Personalizace“ (kliknutím sem získáte přístup k příslušným nastavením souborů cookie).
Ukládání souborů cookie službou Google Ads můžete rovněž zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče:
https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=cs

Pokud jsou údaje předávány do USA, platí tzv. standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly se společností Google uzavřeny jako vhodné záruky pro reklamní služby společnosti Google. (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ). Společnost Google je rovněž certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA. Další informace o reklamách Google a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

b) Na našich webových stránkách používáme také online marketingový nástroj Campaign Manager (dříve Google DoubleClick) od společnosti Google. Campaign Manager používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantní. Campaign Manager se vyznačuje tím, že reklamy se zobrazují v reálném čase na základě předpokládaných zájmů uživatele. Při vstupu na naše webové stránky a další webové stránky, na kterých je aktivní reklamní síť Google, se okamžitě spustí kód společnosti Google a do webové stránky se začlení takzvané (re)marketingové značky. S jejich pomocí bude v zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie. Tento soubor uchovává záznamy o tom, které webové stránky uživatel navštívil, jakož i technické informace o prohlížeči a operačním systému, webových stránkách, které uživatele odkázaly, době návštěvy a další informace týkající se používání našich webových stránek. Zaznamenává se také IP adresa uživatele, která je v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je přenášena celá na server společnosti Google v USA a tam je zkrácena. Údaje uživatele jsou v rámci reklamní sítě Google zpracovávány pseudonymně. To znamená, že společnost Google neukládá a nezpracovává například jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, ale zpracovává příslušné údaje pomocí souborů cookie v rámci pseudonymního profilu uživatele. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat údaje bez pseudonymizace.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Pokud si nepřejete, aby aplikace Campaign Manager ukládala soubory cookie do vašeho koncového zařízení, můžete nastavení souborů cookie zakázat v nastavení ochrany osobních údajů v části „Personalizace“ (kliknutím sem, získáte přístup k příslušným nastavením souborů cookie).

Pokud jsou údaje předávány do USA, platí tzv. standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly se společností Google uzavřeny za účelem poskytnutí vhodných záruk s ohledem na reklamní služby společnosti Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ). Společnost Google je rovněž certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA.

Více informací o aplikaci Campaign Manager naleznete na stránce https://www.google.de/doubleclick; více informací o ochraně osobních údajů u společnosti Google viz: https://policies.google.com/privacy.

c) Na našich webových stránkách používáme takzvané Facebook pixely poskytovatele sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Facebook pixel umožňuje Facebooku identifikovat návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro reklamy (tzv. „Facebook ads“). V souladu s tím používáme pixel Facebooku k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naše služby nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájmy o konkrétní témata určené na základě navštívených webových stránek). Tyto informace předáváme společnosti Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Facebook pixel nám také pomáhá zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálním zájmům uživatelů a neobtěžovaly je. Facebook pixel nám také umožňuje sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjišťuje, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „Konverze“).
Technologie Facebooku jsou na našich webových stránkách používány na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Získané údaje používáme pouze k propagaci vlastních produktů a nepředáváme je třetím stranám.

Pokud si nepřejete, aby Facebook Pixel ukládal soubory cookie do vašeho koncového zařízení, můžete nastavení souborů cookie zakázat v nastavení ochrany osobních údajů v části „Personalizace“ (kliknutím sem získáte přístup k příslušným nastavením souborů cookie). Můžete také zablokovat shromažďování vašich údajů pomocí technologie Facebook Pixel a jejich používání k zobrazování reklam na Facebooku. Chcete-li nastavit, které typy reklam se vám budou na Facebooku zobrazovat, můžete přejít na stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle jejich pokynů k nastavení reklamy založené na používání.

Pokud jsou údaje předávány do USA, platí tzv. standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly se společností Facebook uzavřeny pro obchodní nástroje Facebooku, které poskytují vhodné záruky (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ). Společnost Facebook je také certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA.

Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

d) Naše webové stránky používají technologii sledování konverzí společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Technologie společnosti LinkedIn vám může zobrazovat relevantnější reklamy založené na zájmech. Od společnosti LinkedIn také získáváme souhrnné a anonymní zprávy o reklamních aktivitách a informace o tom, jak komunikujete s našimi webovými stránkami. Za tímto účelem LinkedIn používá kód Javascriptu (Insight tag), který následně umístí soubor cookie do vašeho webového prohlížeče nebo používá pixel. Tag LinkedIn Insight shromažďuje údaje o používání našich webových stránek, včetně adresy URL, odkazující adresy URL, adresy IP, charakteristik zařízení a prohlížeče, časových značek a zobrazení stránek. LinkedIn nesdílí osobní údaje s vlastníkem webových stránek, ale poskytuje pouze souhrnné zprávy o návštěvnosti webových stránek a výkonnosti zobrazení.
Technologie LinkedIn jsou na našich webových stránkách používány na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Informace shromážděné prostřednictvím sledování konverzí LinkedIn jsou rovněž zpracovávány na serverech společnosti LinkedIn Inc. v USA. Pokud jsou údaje předávány do USA, platí pro ně tzv. standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR byly se společností LinkedIN uzavřeny za účelem poskytnutí vhodných záruk. Společnost LinkedIN je rovněž certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA.

Pokud si nepřejete, aby společnost LinkedIn ukládala soubory cookie do vašeho koncového zařízení, můžete nastavení souborů cookie zakázat v nastavení ochrany osobních údajů v části „Personalizace“ (kliknutím sem získáte přístup k příslušným nastavením souborů cookie). Vyhodnocování vašeho uživatelského chování v souvislosti s reklamami LinkedIn můžete také zakázat kliknutím na následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out . Analýze svého uživatelského chování v souvislosti se službou LinkedIn můžete případně zabránit volbou příslušného nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči.

Více informací o ochraně údajů s LinkedIn naleznete na: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices.
3.9    Google reCAPTHA
Na těchto webových stránkách používáme funkci reCAPTCHA, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Tato funkce slouží především k rozlišení mezi vstupy provedenými fyzickou osobou a zneužitím prostřednictvím strojového nebo automatizovaného zpracování. Služba zahrnuje přenos IP adresy uživatele a dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na identifikaci individuální odpovědnosti na internetu a zamezení zneužívání a spamu. Další informace o službě reCAPTCHA společnosti Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy.
3.10    Google Tag Manager
Z důvodu transparentnosti bychom rádi upozornili, že naše webové stránky používají Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které nám umožňuje používat webové značky prostřednictvím rozhraní a integrovat například marketingové služby Google do našich webových stránek. Samotný správce značek (který značky implementuje) nezpracovává žádné osobní údaje uživatele.

4.    Služby vyžadující registraci, zasílání novinek a komunikace

Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby nebo funkce, které můžete v případě zájmu využít. To obvykle vyžaduje, abyste nám poskytli další osobní údaje, které použijeme při poskytování příslušné služby nebo funkce, jak je popsáno níže.
4.1    Registrace u „myfischer“
Uživatelé mají možnost zaregistrovat se na partnerském portálu "myfischer", vytvořit si účet a využívat různé digitální služby prostřednictvím tohoto účtu. Partnerský portál je uzavřenou sekcí webových stránek a uživatelům je přístupný pouze po předchozím schválení. Při registraci a vytváření partnerského účtu budete požádáni o poskytnutí následujících povinných údajů označených „*“:
-    Jméno a příjmení uživatele
-    E-mailová adresa uživatele
-    Odvětví, ve kterém uživatel působí
-    Jméno a adresa
-    Heslo
Registrace a vytvoření partnerského účtu není možné bez uvedení těchto povinných údajů. Vámi poskytnuté povinné údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR jednak za účelem vytvoření vašeho profilu a vaší identifikace při každém přihlášení, jednak za účelem přiřazení a propojení vašich údajů s údaji dostupnými v našem systému CRM. V závislosti na službě a funkci, kterou na partnerském portálu využíváte, mohou být shromažďovány další údaje, které budou následně propojeny s vašimi stávajícími profilovými údaji.

V rámci registrace máte také možnost poskytnout další, dobrovolné údaje, např. své telefonní číslo nebo zákaznické číslo. Tyto údaje nejsou pro registraci a vytvoření partnerského účtu vyžadovány. Pokud však tyto informace neposkytnete, je možné, že při používání partnerského účtu nebudeme moci plně vyhovět vašim požadavkům. Pokud tyto informace poskytnete dobrovolně, je základem pro zpracování těchto údajů náš oprávněný zájem na správě a udržování vztahů se zákazníky a optimalizaci našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Pokud při registraci souhlasíte s tím, aby vám společnost fischerwerke zasílala e-mailovou reklamu, zpracováváme vaše údaje, abychom vám na tomto základě mohli zasílat informace o zajímavých produktech nebo službách týkajících se upevňovacích systémů fischerwerke. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám k tomu krátká zpráva. Další informace naleznete v části o právech subjektů údajů v oddíle 8 níže.
4.2    Školení/semináře
Naše webové stránky nabízejí možnost přihlásit se na četná školení a semináře. Při registraci budete požádáni o vyplnění formuláře. Formulář obsahuje následující povinné údaje, které jsou uloženy v našem systému:
-    Křestní jméno
-    Příjmení
-    Telefon
-    Emailová adresa
-    Společnost
-    Adresa
Tyto údaje jsou povinné. Bez uvedení těchto údajů se nemůžete na naše semináře přihlásit. V rámci registrace máte také možnost uvést další, dobrovolné informace, např. svůj titul, oddělení atd. Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace nejsou pro registraci povinné a vy sami se rozhodnete, zda si přejete tyto údaje sdělit. Shromážděné údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem vytvoření vašeho účtu, vaší identifikace a plnění smlouvy o užívání s vámi. Vámi poskytnuté údaje vymažeme, jakmile účel jejich shromažďování zcela pomine a neuplatní se žádný jiný právní základ (např. další zpracování údajů je nebo se stane nezbytným pro plnění uzavřené smlouvy). Pokud a dokud platí zákonné povinnosti uchovávání údajů, budou údaje vymazány až po uplynutí příslušných lhůt.


4.3    Newsletter

Pro registraci k odběru našeho zpravodaje stačí uvést e-mailovou adresu. Newslettery zasíláme až po obdržení příslušné registrace, tj. na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je v registraci uveden obsah newsletteru (tj. inzerované zboží a služby), je tento obsah relevantní pro rozsah tohoto souhlasu. Jinak naše newslettery obsahují informace o našich produktech, nabídkách, akcích a/nebo naší společnosti.

Registrace probíhá prostřednictvím tzv. double-opt-in procedury, tj. po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace, aby se zabránilo zneužití vaší e-mailové adresy. Registraci k odběru newsletteru zaznamenáváme, abychom mohli v souladu se zákonnými požadavky doložit průběh registrace a v případě potřeby zabránit nebo vyřešit případné zneužití vašich osobních údajů. Proces registrace je zaznamenáván na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR při provozování uživatelsky přívětivého a bezpečného systému pro zasílání newsletterů a za účelem následného poskytnutí důkazů o procesu registrace a poskytnutém souhlasu.

Svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru můžete kdykoli odvolat, zejména odhlášením z odběru newsletteru. Odkaz pro zrušení odběru, který umožňuje uplatnit toto právo, je uveden na konci každého newsletteru. Pokud jste se k odběru našeho newsletteru pouze zaregistrovali, budou vaše osobní údaje v případě odhlášení smazány.

Naše newslettery obsahují tzv. sledovací pixely (web bugs), které nám umožňují rozpoznat, zda a kdy byl e-mail otevřen a které odkazy v e-mailu byly konkrétním příjemcem následovány. Tyto údaje ukládáme proto, abychom mohli naše newslettery optimálně přizpůsobit preferencím a zájmům našich odběratelů. V souladu s tím jsou takto shromážděné údaje používány k zasílání personalizovaných newsletterů příslušnému příjemci.  

V této souvislosti vás v příslušné fázi žádáme o souhlas. Odvoláním souhlasu se zasíláním newsletteru je odvolán i souhlas s výše uvedeným sledováním.
4.4    Další možnosti, jak nás kontaktovat - kontaktní formulář
Pokud nám poskytnete osobní údaje e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, děje se tak vždy dobrovolně. Vaše údaje zpracováváme za účelem zpracování vašeho dotazu a jeho vyřízení nebo za účelem zpracování objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a za tímto účelem mohou být rovněž poskytnuty přidruženým společnostem nebo třetím stranám. V tomto ohledu můžeme vaše údaje ukládat také do našeho systému řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Poskytovatelem našeho CRM je společnost Sitecore, 101 California Street Floor 16, San Francisco, CA 94111 USA. Vámi poskytnuté údaje vymažeme, jakmile účel jejich shromažďování zcela pomine a neuplatní se žádný jiný právní základ (např. další zpracování údajů je nebo se stane nezbytným pro plnění uzavřené smlouvy). Pokud a dokud platí zákonné povinnosti uchovávání údajů, budou údaje vymazány až po uplynutí příslušných lhůt.

Když uživatelé zanechají na našich webových stránkách komentáře nebo jiné příspěvky, jejich IP adresy se ukládají po dobu 180 dnů. Základem pro toto ukládání je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Děje se tak z důvodu naší ochrany pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích zanechal protiprávní obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V takovém případě můžeme být sami právně odpovědní za komentář nebo příspěvek, a proto nás zajímá totožnost autora.
4.5    Funkce komentáře / blogu
Naše webové stránky vám nabízejí možnost komentovat jednotlivé příspěvky. V tomto případě se ukládá IP adresa osoby poskytující komentář/držitele IP spojení. Děje se tak z důvodu naší vlastní ochrany pro případ, že by komentáře autora porušovaly práva třetích osob a/nebo by byl zveřejněn protiprávní obsah, protože za protiprávní obsah na našich webových stránkách můžeme být stíháni, i když byl vytvořen uživatelem.

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Takto shromážděné údaje se rovněž nesrovnávají s údaji, které mohly být shromážděny jinými moduly našich webových stránek.

Naše webové stránky vám také nabízejí možnost přihlásit se k odběru následných komentářů k příspěvku, ke kterému napíšete komentář. Pokud tuto možnost zvolíte, obdržíte potvrzovací e-mail, který ověří, že jste skutečně uživatelem zadané e-mailové adresy. Rozhodnutí o odběru takových následných komentářů můžete kdykoli odvolat. Podrobnosti naleznete v potvrzovacím e-mailu. Takto získané informace nejsou poskytovány třetím stranám. Takto shromážděné údaje se rovněž nesrovnávají s údaji, které mohly být shromážděny jinými moduly našich webových stránek.
4.6    Inzeráty pracovních míst / online přihlášky

Vedle těchto našich informací o ochraně osobních údajů bychom rádi upřesnili následující informace týkající se zpracování vašich osobních údajů a vašich práv v souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání: Osobní údaje, které shromáždíme v souvislosti s žádostí o zaměstnání či výběrovým řízením, používáme pouze k účelu výběrového řízení a po jeho ukončení získané osobní údaje dále nezpracováváme.
4.7    Síť WLAN pro hosty
V některých případech vám nabízíme možnost využívat naši síť WLAN pro hosty v souladu s našimi podmínkami používání. Pokud tuto možnost využijete, jsou vaše údaje přenášeny prostřednictvím proxy serveru, který ukládá protokolové údaje o zařízeních (časové razítko, IP adresa, URL). Údaje protokolu zpracováváme v našem sídle v Německu a jsou potřebné pro nezbytnou podporu a zabezpečení našich sítí proti útokům. Vaše údaje budou po 30 dnech automaticky smazány.

4.8    Funkce chatu
Na některých stránkách našeho webu používáme funkci chatu Microsoft Teams společnosti Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Irsko. Chat a s ním spojené zpracování údajů se spustí pouze v případě, že jste k němu předem udělili souhlas v banneru se soubory cookie. Chat se ve výchozím nastavení nenačítá. Proto od vás nejsou získávány žádné osobní údaje. Vaše IP adresa získaná v rámci používání chatu je uložena v anonymizované podobě v souborech cookie a není použita k vaší osobní identifikaci.

Náš chat vám pomůže se všemi otázkami týkajícími se učňovského vzdělávání ve skupině společností fischer a hledání vhodných učňovských míst. Účast na chatu je dobrovolná a nevyžaduje registraci. Sami rozhodujete o tom, jaké osobní údaje, které se vás týkají, v rámci chatu zveřejníte. Zejména nemusíte uvádět své skutečné jméno, ale můžete v poli „Jméno“ použít i přezdívku. Vámi poskytnuté údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování poradenství a zajištění kvality komunikace. Pro vedení chatu budou použity pouze údaje, které jsou nezbytné pro proces poskytování poradenství nebo pro vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje zpracováváme výhradně my a naši poskytovatelé služeb. Přenos dat je šifrovaný. Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně údajů před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem neoprávněných osob, změnami, ztrátou a zničením. Údaje zpracovává společnost Microsoft na serverech v EU, a to výhradně naším jménem a na základě smlouvy o zpracování objednávky. Kromě toho jsme se společností Microsoft uzavřeli standardní smluvní doložky, které poskytují právní základ pro případné předávání údajů do třetí země.
Právní základ pro zpracování automaticky shromažďovaných metadat i údajů, které jste dobrovolně poskytli v historii chatu, představuje váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas udělujete tím, že přijímáte potřebné soubory cookie a dobrovolně poskytujete osobní údaje v chatu. Pokud chat souvisí s potenciální žádostí o zaměstnání u nás, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje slouží pouze k zodpovězení vašich dotazů. Historie chatu není spojena s konkrétní aplikací. Vámi poskytnuté informace jsou rovněž využívány ke zlepšení našich poradenských služeb a pro účely zajištění kvality. V tomto ohledu jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Naším oprávněným zájmem při zpracování shromážděných údajů je neustálé zlepšování našich poradenských služeb v rámci chatu.

Údaje shromážděné v souvislosti s chatem vymažeme nebo zablokujeme, jakmile pomine účel jejich uložení. Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud to vyžadují evropské nebo vnitrostátní právní předpisy. Údaje budou rovněž vymazány nebo zablokovány, pokud uplyne zákonem stanovená doba pro jejich uložení, pokud není nutné údaje nadále uchovávat pro uzavření nebo plnění smlouvy. Pokud jste poskytli svůj souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů na základě vašeho souhlasu až do data odvolání.

5.    Příjemci osobních údajů

Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci naší organizace (a naší skupiny společností), kteří jej potřebují pro příslušné stanovené účely. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování nebo vyřízení vaší žádosti, pokud se uplatní jiný právní základ nebo pokud jste poskytli svůj souhlas.
Údaje jsou předávány v rámci naší skupiny společností pro prodejní a marketingové účely na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Příjemci z řad třetích stran mohou být zejména přidružené společnosti nebo externí poskytovatelé služeb, které využíváme k poskytování služeb jako zpracovatelé, například s ohledem na technickou infrastrukturu a údržbu našich webových stránek. Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme. Údaje mohou používat pouze pro námi stanovené účely a v souladu s našimi pokyny.

Je také možné, že budeme muset ze závažných zákonných důvodů poskytnout osobní údaje úřadům a státním institucím, jako jsou státní zastupitelství, soudy nebo daňové úřady. V tomto ohledu jsou údaje předávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Dále mohou být vaše osobní údaje předány třetím stranám, pokud propagační aktivity, soutěže, uzavírání smluv nebo podobné služby nabízíme společně s partnery nebo poskytovateli služeb (např. poskytovateli dopravních služeb). V těchto případech jsou údaje sdělovány na základě vašeho souhlasu, za účelem plnění smlouvy s vámi nebo ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a/nebo f) GDPR. Podrobnější informace v tomto ohledu obdržíte při poskytnutí svých osobních údajů v souvislosti s konkrétní operací zpracování.

6.    Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud jsou údaje předávány subjektům, jejichž sídlo nebo místo zpracování údajů se nenachází v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zajišťujeme před předáním údajů, že kromě výjimečných případů povolených zákonem je u příjemce zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů (např. prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, prostřednictvím vhodných záruk, jako je dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU s příjemcem) nebo byl získán váš souhlas s předáním údajů.

7.    Doba uložení

Informace o době uchovávání osobních údajů naleznete v popisu příslušné nabídky nebo služby. Kromě toho, nebo pokud není v popisu příslušné nabídky nebo služby uvedeno jinak, platí obecně následující: Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro účely zpracování, nebo - pokud jsou založeny na souhlasu - dokud svůj souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, budou vaše osobní údaje vymazány, pokud není další zpracování povoleno v souladu s platnými zákonnými předpisy. Vaše osobní údaje jsou rovněž vymazány, pokud nám to ukládá zákon. Pokud a dokud platí zákonné povinnosti uchovávání údajů, budou údaje vymazány až po uplynutí příslušných lhůt.

8.    Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají řadu práv. Mezi ně patří např:
•    Právo na přístup: Máte právo získat informace o údajích, které se vás týkají a které uchováváme.
•    Právo na opravu a výmaz: Máte právo požadovat, abychom opravili nesprávné údaje a vymazali vaše údaje. Právo na výmaz vašich údajů se uplatní v případě odvolání vašeho souhlasu (pokud je zpracování založeno na souhlasu) nebo v případě, že zpracování již není nezbytné nebo právní základ pro zpracování skončil.
•    Omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů, zejména pokud vznesete námitku proti zpracování údajů, jak je uvedeno níže.
•    Přenositelnost dat: Pokud jste nám poskytli údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požádat, abychom vám poskytli údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo abychom tyto údaje předali jinému správci.
•    Námitka proti zpracování údajů na základě „oprávněných zájmů“: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, pokud jsou považovány za „oprávněné zájmy“. Pokud uplatníte své právo vznést námitku, přestaneme vaše údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad vašimi právy. Informace o četných možnostech vznesení námitky proti automatizovanému zpracování údajů na našich webových stránkách naleznete také v části 3 výše v popisu služeb/funkcí, které v jednotlivých případech používáme.
•    Odvolání souhlasu: Souhlas se zpracováním vašich údajů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování vašich údajů zůstává až do takového odvolání souhlasu nedotčena.
•    Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje platné právní předpisy. Můžete se obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v místě vašeho bydliště nebo ve vaší zemi nebo na náš příslušný úřad pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz

Výše popsaná práva jsou vám k dispozici pouze za předpokladu, že jsou splněny právní požadavky, které se na ně vztahují, i když to není výslovně uvedeno ve výše uvedeném popisu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, vašich práv jako subjektu údajů a případného uděleného souhlasu, můžete se na nás bezplatně obrátit. Chcete-li uplatnit kterékoli ze svých výše uvedených práv, kontaktujte nás e-mailem nebo poštou na adrese uvedené v bodě 1 výše. Přitom prosím dbejte na to, abychom vás mohli správně identifikovat.

9.    Odkazy na webové stránky třetích stran a jejich integrace

9.1    Odkazy
Webové stránky a služby jiných poskytovatelů propojené s našimi webovými stránkami jsou poskytovány příslušným poskytovatelem služeb. Na podobu, obsah a funkci těchto služeb třetích stran nemáme žádný vliv. Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky třetích stran propojené s našimi webovými stránkami mohou do vašeho koncového zařízení instalovat vlastní soubory cookie nebo shromažďovat osobní údaje. Nad tím nemáme žádnou kontrolu. Informace v tomto ohledu získáte případně přímo od poskytovatelů těchto propojených webových stránek třetích stran.
9.2    Služby a obsah třetích stran
Naše webové stránky využívají obsah nebo služby třetích stran na základě oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně náš zájem na analýze, optimalizaci a nákladově efektivním provozu našich webových stránek, na integraci obsahu a služeb webových stránek, např. videí (dále společně jen „obsah“). To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, znali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nebyli schopni odeslat obsah do prohlížeče uživatele. IP adresa je tedy nutná k zobrazení tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze takový obsah, u kterého příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu.

Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelné grafické prvky, známé také jako „web beacons“ - webové majáky). „Pixelové značky“ mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání našich webových stránek a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

10.    Verze

Čas od času může být nutné změnit obsah těchto informací o ochraně osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo tyto informace o ochraně osobních údajů kdykoli změnit. Změněnou verzi informací o ochraně osobních údajů zveřejníme také zde. Aktuální verze našich informací o ochraně osobních údajů platí v době vaší návštěvy.

Poslední aktualizace: prosinec 2021


sc93-delivery-2