Kotvení v mezních podmínkách

03. August 2020

Nemožné? Takové slovo snad ani neexistuje. Vysušující vedro nebo desítky stupňů pod nulou. Při stavbě základního tábora na Střeše světa nebo upevnění pohybových senzorů pod mořskou hladinou. Kde naši konkurenti krčí rameny, my se s vervou vrháme do akce. Nabídneme vám k posouzení několik příkladů, kdy naše výrobky zvládly nezvladatelné.

Pod hladinou ledového moře

V mořské vodě, která má jen pár stupňů nad nulou, v téměř nulové viditelnosti. Markus Brand je potápěč ve službách vědy. Pohybuje se plus mínus deset metrů pod hladinou moře, když kotví zařízení na železobetonové vlnolamy (tetrapody). Pro těchto 36 šestitunových macků se stalo domovem dno Severního moře u pobřeží ostrova Helgolandu, který patří Německu. K blokům jsou kromě výškových senzorů upevněné různé schránky, které hostí mořské slávky a jiné živočichy. Obé je součástí projektu „MarGate“, který je financovaný z rozpočtu výzkumného institutu Alfreda Wegenera. Klade si za cíl odhalit účinky klimatických změn na prostředí severního moře a jeho faunu a flóru.

Institut Alfreda Wegenera pro výzkum polárního a mořského prostředí se sídlem v Brémách zaměstnává mezi jinými výzkumného potápěče Markuse Branda.

„Aplikace pod vodou se v posledních letech stala poměrně důležitou,“ říká Bernd Wetzel, který je jako specialista kotvení k dispozici na telefonu zákazníkům společnosti fischer. „Často nás zákazníci kontaktují, když se chystají kotvit pod vodní hladinou, nejen mořskou, v podzemí nebo v největších nadmořských výškách.“ Totéž platí, když musí kotva odolat výjimečně korozivně agresivním podmínkám nebo když se upevňuje v rámci restaurátorských prací na historických stavbách či antických památkách. „Bezpočtukrát naši zákazníci slyšeli z úst našich konkurentů ‚Neumíme!‘, a tak je nutnost dovedla až do naší kanceláře. Tak tomu bylo v případech popsaných níže.“

 

 

 

 

 

 

Injektáž pod vodou
Extrémní zadání si žádá netradiční řešení. Chemická malta putuje od směšovače do otvoru více než 10 metrů dlouhou hadičkou.

Montáž pod vodou

Potápěči z výzkumného institutu Alfreda Wgenera z Brém prve používali ke kotvení klasické rozpěrné hmoždinky s kovovými šrouby. Netěšily se však dostatečné životnosti a s přihlédnutím k námaze, kterou je nutné vyvinout k vyvrtání otvoru pod hladinou vody, jsme začali hledat řešení, které by bylo spolehlivější a trvanlivější i při působení slané mořské vody. „A tak jsme se obrátili na společnosti fischer, která ústy Bernda Wetzela doporučila svorníkovou kotvu FBN II,“ říká upřímně zástupce potápěčů pan Markus  Brand. Další výrobky, které přišly v projektu „MarGate“ ke slovu, jsou chemická injektážní malta FIS EM a ocelová svorníková kotva FAZ II, které například pevně drží na svém místě sloupky a nádržky s mořskými škeblemi a jinými živočichy.

Akropole: pohybové senzory se nesmějí pohnout o setinu milimetru

Palác Akropolis
Výrobky fischer najdete i na těžce zkoušené Akropolis v Athénách

Historickými památkami Athén projdou ročně desítky tisíc návštěvníků a navzdory restrikcím není pohyb takového množství lidí bez následků. Bez toho už byl světově známý monument svědkem bombardování a bitev vedených dávnověkými i moderními zbraněmi a zub času na vápenci a mramoru také vykonal své. Proto v roce 2016 instalovali na obzvláště ohrožených místech speciální sítě z reflexních vláken, které s pomocí citlivých senzorů monitorují jejich pohyb a deformace. K montáži bylo použito kotev FBN II. „Práce proběhly rychle a geometrie kotvy umožnila ideální rozložení zatížení,“ shrnuje hlavní výhody kotvy terénní specialista a zástupce značky fischer.

Paříž obrovská

Pohled do nového tubusu pařížského metra
Energetické a signalizační trasy jsou bezpečně upevněné kotvami fischer

„Velká Paříž“ („Le Grand Paris“) je projekt růstu dopravní infrastruktury, zejména MHD jednoho z nejzalidněnějších sídel a zároveň hlavního města Francie, Paříže. Cílem projektu je propojit centrum města s okolními obydlenými oblastmi. Železniční doprava je pro město nezbytností. Trasy městského metra a příměstských vlakových linek se rozrostou o 200 km a 68 nových zastávek. Trasa metra 14 je již teď delší o šest kilometrů s 5 novými zastávkami. Konzole k uložení energetických tras jsou bezpečně upevněny kotvou s vnitřním závitem fischer FH II-I. Své místo při realizaci projektu si získala díky bezpočtu tahových zkoušek provedených na různých typech stavebních segmentů.

Brenerský tunel

V místě, které patrně nikdy nespatříte, se použila chemická injektážní malta fischer FIS SB. V nejdelším evropském železničním tunelu – Brenner Base tunnel se epoxidovou chemickou maltou kotvilo kde co: pruty betonářské výztuže, kotevní šrouby k upevnění kolejnic a bednících prvků, ocelové konstrukce k uložení energetických tras. Brennerský tunel, který má být dokončený v roce 2027, je po všech stránkách náročných projekt – na přípravu, součinnost při realizaci a koneckonců i na financování. Proto vzali jak dodavatel stavby, tak manažer projektu za vděk hospodárností, spolehlivostí a snadné montáži výrobků fischer. Novinkou, která našla na stavbě také své uplatnění, je šroub do betonu fischer ULTRACUT FBS II, jímž realizační firma dočasně kotvila vybavení staveniště a dočasné energetické trasy.

Pohled do Brennerského tunelu
Pohled do nejdelšího evropského železničního tunelu stovky metrů pod skalním masivem.

Zkušební věž v Rottweilu: Pod stálým zatížením

264 metrů má na výšku železobetonová věž kruhového průžezu, ve které firma thyssenkrupp elevator zkouší a certifikuje své výrobky. Její vnitřek ukrývá 12 výtahových šachet, zatímco zvenčí může kolemjdoucí vidět na ploše 17 000 čtverečných metrů vpravdě netradiční fasádu. Nosnou konstrukci tvoří železné trubky, kabely a rámy, zvláštně tvarované plošné prvky jsou ze skelného vlákna pokrytého polymerem. Pro tento projekt fischer vymyslel speciální kotvení, které bere do úvahy různou tloušťku i pevnostní třídu betonu. Manažer projektu Stephan Giesser: „Účast firmy fischer na tomto projektu byla klíčová. S jejími techniky, pracovníky výzkumu a statiky jsme byli v úzkém kontaktu po celou dobu výstavby.“

Výtahová věž thyssenkrupp elevator
Testovací šachta společnosti Thyssen Krupp Elevators s jedinečnou fasání konstrukcí

Svorníková kotva FAZ II

Silná a flexibilní kotva, která splňuje nejvyšší nároky.

Přejít do on-line katalogu
fischer Blog

Svorníková kotva FBN II

Hospodárná průvlečná kotva do tlačené zóny betonu

Přejít do on-line katalogu

fischer Blog

fischer ULTRACUT FBS II

Opakovaně použitelný šroub do betonu fischer ULTRACUT FBS II

Přejít do on-line katalogu

fischer Blog