Otevření nové výrobní haly v Ivanovicích na Hané

Předseda vlády České republiky se osobně zúčastnil

Otevření moderního výrobního závodu v České republice

Trh s kotevními systémy v České republice je trvale na vzestupu, což těší zejména lokální pobočku specialisty v upevňovacích systémech, německé společnosti fischer. V Ivanovicích na Hané byla za přítomnosti českého premiéra Bohuslava Sobotky otevřena nová, moderní továrna na výrobu kotevních systémů.

Slavnostní ceremoniál zahájil majitel a výkonný ředitel Prof. Klaus Fischer projevem před více než třemi stovkami přítomných hostí. Ohlédl se za úspěšným vývojem dceřiných společností fischer v Čechách a zdůraznil význam, který má nový závod pro společnost a pro Vyškovský region. "Nyní máme k dispozici prostředky k optimalizaci výrobních procesů v našem závodě v České republice," řekl Prof. Fischer.

Firma měla čest uvítat speciálního hosty - předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku a místopředsedu Senátu Ivo Bárka. Oba vyzdvihli význam nového, moderního zařízení. "Tento nový výrobní závod je významným symbolem dynamického vývoje regionu", nechal se slyšet premiér. Předseda Ivo Bárek, jež v rámci svých možností a pravomocí vzniku nového závodu napomáhal, dodal: "Rozhodnutí Prof. Fischera rozšířit výrobního závod zde, v Ivanovicích na Hané je významným impulsem prohloubení naší spolupráce."

Následně pak všichni tři řečníci společně přestřihli červenou pásku a dokončenou stavbu tak přede všemi hosty oficiálně otevřeli.   

Výstavba nové budovy a rekonstrukce stávajících prostor umožní optimalizaci všech výrobních procesů a následně zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Realizace projektu od první myšlenky po otevření nové výrobní haly trvala několik let a zvětšila výrobní prostory o 7200 čtverečních metrů užitné plochy. Modernizace strojního vybavení, jež si vyžádala značné finanční investice, představuje významný rozvoj celé skupiny podniků fischer. Také se zintenzivní kooperace s centrálou společnosti v Německu a s regionálními vzdělávacími institucemi. Díky spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně se v Ivanovicích otevřelo nové výzkumné oddělení, jež budoucnosti slibuje další převratné inovace na poli upevňovací techniky.

Mimo to je úlohou pobočky poskytovat široké spektrum služeb včetně technické podpory a pečlivého  vzdělávání  svých zaměstnanců. fischer Česká Republika v současné době zaměstnává přibližně 750lidí.

Skupina podniků fischer

Skupina podniků fischer se sídlem v městečku Waldachtal v Severním černém lese dosáhla v roce 2015 obratu 711 miliónů Euro s týmem 4423 pracovníků po celém světě. Rodinný podnik představuje 44 vlastních dceřiných společností v 33 zemích a vyváží do více než 100 zemí světa. Skládá se ze čtyř větví: upevňovacích systémů, systémů pro automotive, fischertechnik a fischer poradenství.

Divize upevňovacích systémů je lídrem ve všech důležitých oblastech světa kotevních technologií. Výrobky vyznačující se precizní přesností nabízí široké škále zákazníků – od kutilů přes řemeslníky až po klíčové partnery.

Větev automotive vyrábí vysoce kvalitní prvky pro automobilové interiéry. Továrna je velmi dovedná a nápaditá ve zpracování plastů a je velmi důležitým partnerem pro automobilový průmysl. fischer automotive systems produkuje například mřížky ventilátorů, držáky nápojů a navigací apod.

fischertechnik je značka tradiční a učebně tvořivé stavebnice. Jako jedna z posledních hraček je fischertechnik vyvíjena a vyráběna výhradně v Německu.

fischer poradenství vzniklo na základě vlastních, vnitropodnikových potřeb a jeho pracovní tým se formoval z řad vlastních kompetentních zaměstnanců. fischer procesní systém věnuje úsilí průběžnému zlepšování vnitropodnikových postupů a za všech okolností tak sleduje cíl, kterým je vyšší prospěch zákazníka. fischer poradenství radí středním podnikům, státním úřadům i velkým společnostem na jejich cestě k jejich efektnějšímu a hospodárnějšímu fungování.