Ceník - Technický handbook

Ceník fischer international s.r.o. (pdf)

18,16 MB

Ceník platný
od 1.1.2018
pro Českou
republiku v Kč:

Download
Cenik 2018

Ceník fischer international s.r.o. (xlsx)

1,28 MB

Ceník platný
od 1.1.2018
pro Českou
republiku v Kč:

Download
Cenik 2018

Technický handbook

19,64 MB

Download

Všeobecný katalog

Kompletní katalog

121,17 MB

fischer international
v pdf

Download

Greenline

9,56 MB

Download

Chemické kotvy

20,67 MB

Download

Ocelové kotvy

19,03 MB

Download

Rámové hmoždinky

16,01 MB

Download

Všeobecné hmoždinky

16,72 MB

Download

Hmoždinky pro deskové materiály

10,35 MB

Download

Sanitární upevnění

3,85 MB

Download

Kotvení lešení

4,01 MB

Download

Pěny, silikony a lepidla

4,7 MB

Download

Vrtáky, sekáče a bity

4,23 MB

Download

Kotouče

1,77 MB

Download

Solar-fix Systems

24,59 MB

Download

Katalogy a brožury

Katalog talířových hmoždinek

10,46 MB

vydaný v
lednu 2018
ve formátu pdf

Download

Upevnění sprinklerů

2,82 MB

Download

Kable-fix R

1,69 MB

Download

Kalkulátory

Stanovení počtu hmoždinek

1,12 MB

Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek dle zjednodušeného návrhu ČSN 73 2902

Download

Výběr délky hmoždinky

0,29 MB

Kalkulátor je vhodný k výpočtu doporučené délky talířové hmoždinky pro kotvení fasádní izolace.

Download

Výpočet okrajových oblastí

0,23 MB

Kalkulátor počítá velikost okrajových a vnitřních oblastí plochy na povrchu pláště budovy.

Download

Výpočet spotřeby chemické malty

0,06 MB

Kalkulátor je vhodný pro výpočet počtu kartuší potřebných ke kotvení pomocí svorníků.

Download