Za životní prostředí, za lidi. - Přebíráme odpovědnost

"Aktivním environmentálním managementem přispíváme k tomu, aby nám a budoucím generacím zůstalo zachováno nedotčené životní prostředí." U upevňovacích systémů z plastu a kovu nebo u chemických upevnění důvěřují řemeslníci i profesionálové po celém světě inovativním výrobkům, systémům a službám společnosti fischer.

Prostřednictvím tržně orientovaného vývoje výrobků, neustálého zlepšování ve všech divizích podniku a nezávadných výrobků a služeb se společnost fischer stává preferovaným partnerem pro své zákazníky po celém světě.

Naše procesy jsou popsány v integrovaném systému řízení na základě norem DIN EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 14001:2005.
Na základě řídicí politiky se stanovují podnikové cíle, které se realizují cestou procesních systémů fischer, jako například:

  • Stálé zlepšování
  • Zaměstnanci schopní jednat
  • Silné procesy
  • Zásady just-in-time

Časová osa našich dosavadních ekologických opatření

1953
Recyklace plastů
1977
Oddělené shromažďování kartonů
1981
Nádoba na chladicí vodu jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla - nový výrobek výzkumu fischer topení tepelnými čerpadly, administrativní budova vytápěná tepelnými čerpadly
1985
Výměna všech transformátorů chlazených PCB
1989
Angažování zmocněnce pro ochranu životního prostředí
opatření na ochranu před hlukem
Zpětné získávání tepla z klimatizačních jednotek při zpracování dat
Třídění odpadu ve všech divizích
 
1992
Kovovýroba: Čistírna odpadních vod
1997
Environmentální certifikace ÈSN EN ISO 14001
2000

Výměna starých regulačních zařízení za moderní a účinnější regulaci; integrace do automatizace budov

2004
Tumlingennové výrobníky chladu
2006
Tumlingen: Dodávky chladicí vody - Výměna čerpadel chladicí vody za nová, účinnější zařízení Horb: Rozšíření výroby chladu: Chladicí stroj s funkcí tepelného čerpadla
2008
Tumlingen, novostavba automobilové dílny2010
~~Tumlingen, sanace tepelné centrály: Dokončení energetické studie zahrnující zkoumání čerpacích možností a rozhodnutí o budoucí koncepci vytápění Horb, studie celkové energetické agregace: Vypracování koncepce dlouhodobě udržitelného zásobování energií.
1970
Odběr vzorků studniční vody namísto pitné vody pro účely chlazení
nádrž chladicí vody 1000 m3 jako zásobník energie
 
1979
Evidenční kniha pro zvláštní odpady
1983
Plastové barvy bez těžkých kovů
využití odpadního tepla při výrobě stlačeného vzduchu
 
1987
Strojní olej bez chloru
Zpětné získávání procesního tepla při zpracování kovů sklad pro látky ohrožující vody
 
1990
Přeměna primární energie z topného oleje na plyn
sklad pro hořlavé kapaliny
 
1993
Odlučovač oleje v myčkách automobilů
1998
Nová stavba solárního zařízení v Denzlingenu
2001
Nová stavba divize fischer automotive systems
nádrž na chladicí vodu, chladicí věž pro volné chlazení, využití odpadního tepla pro průmyslové podlahové vytápění, dodávky odpadního tepla z kompresoru do topné sítě, integrace do automatizace budov
energetická databáze
 
2005
Tumlingen: Sanace zpracování plastů
optimalizace chladicího systému pro využití odpadního tepla
decentralizované střešní ventilační systémy s rekuperací tepla
 
2007
Tumlingen: Rekonstrukce přívodu chladicí vody a úpravy vody
efektivnější využívání odpadního tepla v hale KMT (průmyslové podlahové topení) - Horb: Klimatizace výroby: Soutěž projektantů o koncepci chlazení - Denzlingen: Rozšíření výroby chladu
 
2009 
~~Biohmoždinka - UGf představuje na veletrhu FAKUMA ve Friedrichshafenu poprvé prototyp biohmoždinky
dům pro hosty fischer: Vestavba minibloku teplárny pro výrobu tepla a proudu
Nové výpočetní centrum "Green IT"
 
2011
Tumlingen, sanace tepelné centrály: Realizační fáze ve dvou stavebních etapách (stavební etapa 2 v roce 2012)
EPD (Environmentální prohlášení o výrobcích) pro produkty EWI