Udržitelnost

Skupina podniků fischer bere svou společenskou odpovědnost vážně a aktivně. Naše zásady jsou zaznamenány v kodexu společnosti fischer a berou v úvahu hospodářské, sociální a ekologické aspekty. fischer plánuje hospodářský rozvoj s dlouhodobými a udržitelnými cíli, které přitom nesmí být v rozporu se zájmy společnosti.

Kodex společnosti fischer upravuje vztahy se všemi skupinami osob spojenými se společností (akcionáři) a vnímání způsobu řízení ve společnosti. Stanoví také rámec pro hospodářskou činnost. Spolupráce založená na důvěře, spolehlivé a konzistentní jednání, vzájemné uznání, odměňování podle výkonu a do budoucna udržitelné organizační formy a metody práce jsou stejně důležité, jako aktivní vztahy s veřejností a médii, dodržování ochrany duševního vlastnictví jiných osob - tuto ochranu požaduje fischer i pro svá vlastní práva - stejně jako aktivní spolupráce v příslušných orgánech, spolcích a sdruženích.

fischer provozuje po desetiletí aktivní ochranu životního prostředí. Ta zahrnuje podnikové procesy, ale také výzkum a vývoj produktů, které šetří zdroje.

Vedle podnikového vzdělávání se fischer silně angažuje v mimopodnikových vzdělávacích projektech. Podporují se rovné příležitosti v podniku a slučitelnost práce a rodiny. Pracovní bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců se těší vysoké prioritě.

V rámci svých ekonomických možností podporuje fischer sociální, kulturní a sportovní iniciativy a spolky, které jsou v souladu s podnikovými cíli a hodnotami.
Informace o politice řízení skupiny podniků fischer najdete zde.

.

Kvalitativní nároky fischer - pro svět spojovacích prvků

Kvalitativní nároky fischer - pro svět spojovacích prvků

U upevňovacích systémů z plastu a kovu nebo u chemických upevnění důvěřují řemeslníci i profesionálové po celém světě inovativním výrobkům, systémům a službám společnosti fischer.

Za životní prostředí, za lidi. - Přebíráme odpovědnost

Za životní prostředí, za lidi. - Přebíráme odpovědnost

"Aktivním environmentálním managementem přispíváme k tomu, aby nám a budoucím generacím zůstalo zachováno nedotčené životní prostředí." U upevňovacích systémů z plastu a kovu nebo u chemických upevnění důvěřují řemeslníci i profesionálové po celém světě inovativním výrobkům, systémům a službám společnosti fischer.