Firemní skupina fischer

Fischer je nyní globální společnost se čtyřmi obchodními divizemi upevňovacích systémů, automobilových systémů, fischertechnik a procesního poradenství. Za desetiletí trvající úspěšný růst a za naše vedoucí postavení na trhu v upevňovacích technologiích vděčíme v neposlední řadě díky naší inovativní síle. Přitom chápeme inovaci ve smyslu stálé modernizace. Tato modernizace se neomezuje pouze na naše výrobky. I technické procesy, naše organizace a všechny naše obchodní procesy se denně kontrolují, abychom viděli, jak se můžeme zlepšit, jak předcházíme plýtvání, to vše s cílem vytvořit větší hodnotu pro naše zákazníky a náš podnik.

Jsme rodinný podnik, který vede člen rodiny Fischer. Vidíme v tom mnoho výhod. Pro nás je měřítkem všech věcí zákazník a jeho potřeby stejně jako naše zaměstnankyně a zaměstnanci, nikoli akcionáři nebo čtvrtletní zpráva. Naše myšlenky a činy jsou zaměřeny na dlouhodobé cíle. Rychlé rozhodování nám ale pomáhá rychle a pružně reagovat na měnící se rámcové podmínky.

V našem kodexu jsme definovali hodnoty, které jsou závazné pro všechny, kdož působí v podniku, a které určují naše kroky k dosažení našich cílů: inovativně, na vlastní odpovědnost, vážně. Toto a proces neustálého zlepšování počítá s kvalifikovanými, podnikatelsky smýšlejícími zaměstnankyněmi a zaměstnanci. Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou naším největším kapitálem, nikoliv zařízení a stroje. Proto intenzivně investujeme do vzdělávání a dalšího vzdělávání

Upevňovací systémy

Upevňovací systémy

Jádrem a těžištěm společnosti fischer je oblast upevňovacích systémů. Zde leží naše speciální kompetence. S více než 14.000 položkami nabízíme řešení pro každý problém s upevněním.

fischer automotive systems

fischer automotive systems

fischer automotive systems je vedoucí full-service dodavatel pro řešení interiérů, které nabízejí řidiči a spolujezdci příjemný cestovní zážitek.

fischertechnik a fischerTiP

fischertechnik a fischerTiP

Naše stavebnice v divizi fischertechnik jsou klasikou v segmentu konstrukčních hraček. Tato kvalitní hračka vyrobená v Německu nachází své příznivce po celém světě.

fischer consulting

fischer consulting

fischer Consulting je mezinárodně aktivní poradenská společnost, která radí podnikům, institucím a úřadům na jejich vlastních trzích při projektování procesů a zavádění štíhlého managementu.