Vita Klaus Fischer

Již více než 40 let stojí profesor h.c. senátor mult. h.c. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fischer na špici skupiny podniků fischer. Pod jeho vedením se skupina silně zaměřila na Německo a podniky střední velikosti specializované na plastové hmoždinky a vyvinula se v globálního hráče. V upevňovacích technologiích se stala společnost fischer jedničkou na evropském trhu a jedničkou na světovém trhu v hmoždinkách - s neustále rostoucím sortimentem výrobků. S převzetím nejdůležitějšího konkurenta v Německu společnosti Upat GmbH & Co (Emmendingen) a společnosti ROCCA Bauchemie GmbH + Co. (Denzlingen) byla vybudována silná základna odborných znalostí v oblasti chemického kotvení a ocelových kotev. Klaus Fischer důsledně poháněl vpřed i internacionalizaci a to zakládáním a nákupem společností a zřizováním dalších výrobních závodů v Evropě, Asii a USA. S přidáním nových obchodních oblastí automobilových systémů (kvalitní interiér vozidla) a procesního poradenství se rozšířila ekonomická základna skupiny podniků.

V roce 1987 zavedl Klaus Fischer předlohu fischer, ve které je definován cíl podniku a všechna slova závazná pro ty, kdo v podniku pracují: inovativně, na vlastní odpovědnost, vážně. Poznal brzy potřebu nových organizačních struktur a metod řízení. V návaznosti na myšlenky japonského kaizen (průběžné zlepšování) vyvinul svou vlastní filozofii ke zlepšování všech podnikových procesů a k zamezení plýtvání (Systém procesů fischer). Za svou vynikající angažovanost v podnikovém i mimopodnikovém vzdělávání a dalším vzdělávání obdržel Klaus Fischer v roce 2007 Spolkový kříž za zásluhy 1. třídy

Krátký životopis

Narozen 17.8.1950 ve Freudenstadtu,
ženatý, dvě děti.

 • Studium FH Konstanz vedlo k titulu Dipl.-Ing. FH (1971-75)
 • Vstup do fischerwerke (1975)
 • Jmenování technickým ředitelem (duben 1976)
 • Jmenování ředitelem společnosti (leden 1980)
 • Obchodní medaile Bádenska-Württemberska (leden 1996)
 • Čestný senátor zemědělské univerzity, Vídeň (říjen 1997)
 • Čestný senátor Stuttgartské univerzity (říjen 1999)
 • Kříž za zásluhy na stuze řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo (červenec 2001)
 • Čestná medaile obce Altheim (březen 2006)
 • Občanská medaile komunity Waldachtal (květen 2006)
 • Čestný profesor Tongji University, Shanghai (leden 2007)
 • Spolkový kříž za zásluhy 1. třídy (září 2007)
 • Městská pečeť  města Padua, nejvyšší vyznamenání univerzitního města (duben 2009)
 • "Award of Excellence" v CLUB 55 - Evropské společenství odborníků v oblasti marketingu a prodeje (červen 2009)
 • Cena za kompetenci Bádenska-Württemberska (květen 2010)
 • Čestné občanství obce Waldachtal (říjen 2010)
 • Uvedení do Síně slávy rodinného podniku (leden 2012)
 • DIY Lifetime Award (prosinec 2012)
 • Klaus Fischer byl poctěn pamětní mincí Grashof-Denkmünze, nejvyšším vyznamenáním Svazu německých inženýrů VDI (květen 2013)


Milníky od převzetí celkového vedení podniku v roce 1980:

 • Expanze na skupinu podniků fischer (UGf) a vedoucí specialista na připevňovací prvky převzetím Upat GmbH & Co, Emmendingen, k 1. 1. 1993, a ROCCA Bauchemie GmbH + Co, Denzlingen, k 1. 1. 1997.
 • 1982: CBOX společnosti fischer (skladovací systém hudebních kazet) byl základem pro vstup do obchodu s automobily; dnes vyrábí fischer automotive systems vysoce kvalitní komponenty interiérů pro automobilový průmysl
 • Získání většinových podílů ve skupině podniků (3.5.1990 98 procent podílu od 1. března 2001)
 • Internacionalizace firmy: 42 místních poboček v 31 zemích (stav k listopadu 2012)
 • Zavedení fPS (fischer ProzessSystem = Systém procesů fischer) pro provádění štíhlých procesů blízkých zákazníkovi ve všech oblastech podniku
 • Zavedení firemní předlohy s ústředními pojmy
  • Inovace
  • Na vlastní odpovědnost
  • Serióznost
 • Nadprůměrný podíl zaměstnanců ve vzdělávání 9 procent a nadprůměrná nabídka vzdělávání: Jazykové a kreativní kurzy, sociálně-pedagogické semináře, hry s podnikovým plánováním, zahraniční pobyty
 • Řízení jakosti (certifikace podle DIN ISO 9001)
 • Aktivní ochrana životního prostředí (validace EU s nejdelším možným trváním)