Projektanti a statici

Software

Projekční výpočty jsou základem pro každý stavební projekt.

K softwarovému centru

Akademie

AKADEMIE fischer nabízí kvalifikované možnosti dalšího vzdělávání.

K AKADEMII

Reference

fischer je u toho: ať již v Burj Al Arab nebo v „Aréně Schalke“ ...

Více informací

Technické dokumenty

Schválení, bezpečnostní listy, Prohlášení o vlastnostech, ...

K přehledu
Bezpečný výpočet v kotevních podkladech se třemi nebo více okraji

Bezpečný výpočet v kotevních podkladech se třemi nebo více okraji

Při montáži hmoždinky v kotevním podkladu se třemi nebo více okraji vede postup podle přílohy C případně podle TR029 podle ETAG 001 za určitých podmínek k výsledkům, které jsou spolehlivě bezpečné. Výpočet podle přílohy C 5.2.2.4 f pro zatížení v tahu a podle přílohy C 5.2.3.4 i pro zatížení ve střihu přitom vede k ekonomickým výsledkům.

Výpočet řadového kotvení

Výpočet řadového kotvení

Předpisy pro výpočet kotvicích hmoždinek podle ETAG 001, příloha C nebo TR 029 pro řadové kotvení v okraji betonu (c = 10 x hef nebo c = 60 x d) předpokládají pouze kotvení jednotlivými hmoždinkami nebo skupinami o maximálně 2 nebo 4 hmoždinkách. Předpis pro výpočet však připouští také jiné uspořádání hmoždinek při posouzení statikem a dodržením požadavků přílohy C nebo TR029.

fischer FPX-I: první mechanická kotva do pórobetonu se schválením ETA

fischer FPX-I: první mechanická kotva do pórobetonu se schválením ETA

Díky neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou ochranu budov a požadavkům na rychlou a ekonomickou technologii staveb získává pórobeton jako stavební materiál stále větší význam. Současně rostou požadavky na bezpečné a ekonomické kotvení do pórobetonu. Přečtěte si více informací o první mechanické kotvě do pórobetonu FPX-I se schválením ETA.

Chování hmoždinek při zatížení v drátkobetonu

Chování hmoždinek při zatížení v drátkobetonu

Drátkobeton se používá čím dál častěji, pokud je to staticky možné. Na rozdíl od železobetonu jej lze zhotovit v jednom pracovním kroku, což při zpracování výrazně sníží časovou náročnost práce. ETAG doposud nedefinuje kotvení hmoždinkami do drátkobetonu. Zde si můžete přečíst, jak při zkušební sérii nebyl zjištěn žádný podstatný rozdíl mezi drátkobetonem a normálním betonem s ohledem na selhání zatížení a jak lze provést bezpečný výpočet hmoždinky do drátkobetonu.

ETAG 020: Nosnosti plastových hmoždinek v betonu a ve zdivu

ETAG 020: Nosnosti plastových hmoždinek v betonu a ve zdivu

V dosavadních národních schváleních jsou uvedeny obecné hodnoty, vztažené na normované cihly. Podle ETAG 020 musí však být nosnost každé jednotlivé cihly vypočtena samostatně. U plných cihel však existuje určité usnadnění: Hodnoty nosností maloformátových cihel smí být uplatněny také u cihel s vyšší pevností anebo s větším formátem. Pro všechny ostatní případy platí uvedené hodnoty pouze pro přesně definovanou cihlu a její příslušný obrazec dutin podle schválení.

fischer kontakt

fischer international s.r.o.

Průmyslová 1833

25001 Brandýs nad Labem

Tel.: +420 326 904 601
Fax: +420 326 904 600